Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Smíšené kruhy Přítomného okamžiku pro otevřené sdílení

Smíšené kruhy Přítomného okamžiku pro otevřené sdílení

SMÍŠENÉ SDÍLECÍ KRUHY 

Velmi rád pravidelně organizuji Kruhy přítomného okamžiku pro otevřené sdílení mužů a žen

Jsem hluboce přesvědčen, že otevřené a autentické sdílení lidí působí velmi blahodárně na je samotné, ale i ostatním poskytuje zdroj velmi užitečných autentických informací. Zažil jsem už mnoho takovýchto sdílejících kruhů a pokaždé jsem odcházel naplněn radostí a obohacen o spoustu pro mne užitečných informací. Protože jsem si uvědomil, jak prospěšná jsou takováto setkání, tak je velmi rád navštěvuji, propaguji a sám je i pořádám.

Jak to vlastně máme my a jak to vidí a mají ostatní?
Setkání jsou pro všechny dospělé lidi, kteří by si rádi popovídali (a nebo si jen vyslechli) o tom, co je zajímá, trápí nebo těší. Stále potkáváme nové lidi (sympatické i méně) a vytváříme si o nich velmi často mylné představy. Pojďme se sejít, popovídat si od srdce k srdci a možná budeme lépe chápat sami sebe a jeden druhého...

Největším darem od druhého je jeho odlišnost a vytvoření živého láskyplného zrcadla...
Sdílená starost – poloviční starost, sdílená radost - dvojnásobná radost...


Jsem přesvědčen, že pokud sdílíme své problémy s ostatními, tak zjistíme, že 20% z našich problémů vlastně problémem nejsou a zbývajících 80% mají i všichni ostatní, a tak se můžeme uklidnit, že to není pouze náš problém a můžeme dostat i od jiného pohled "jinýma očima" a tím se nám může objevit i cesta k jeho řešení...

 Pozvánka platí pro všechny dospělé, kteří by si rádi povídali jinak než jak jsme obvykle zvyklí v práci nebo v hospodě (a nebo si jen vyslechli) příběhy, pocity a názory z našeho života.
.... Přesná témata sdílení jsou dána PŘÍTOMNÝM OKAMŽIKEM skupiny a SAMI O NICH BUDEME ROZHODOVAT A JSOU PRIORITNÍ (mám pro vás připravenu speciální metodu, která vám pomůže ). Každý bude mít prostor právě pro to své téma.

 

MUŽI SOBĚ - MUŽSKÝ KRUH

Zajímám se o a občas organizuji i „mužské kruhy“. 

Téma sdílení se vždy upřesňuje v kruhu a je dáno skupinou a potřebami přítomných mužů, ale vždy se dotýká věčného problému VZTAH K SOBĚ A K OSTATNÍM Vážení muži, vnímám současnou etapu tradičních rolí ve vztazích žen a mužů jako transformační. Přestává platit to staré a nové ještě nefunguje. Cesta mnoha žen od diskriminace přes emancipaci až k feminizmu doprovází i reciproční velmi častý trend mužů od Macha přes muže "chápajícího" ženy k "zženštilosti". S tímto trendem souvisí i posun ve vnímání vzájemných rolích a očekáváních. Tato přeměna je ale podle mne v konfliktu s hlubokým zakořeněním archetypálních rolí mužů a žen, které přestože ztrácí svůj praktický význam (ekonomická nezávislost žen, stále častější vyšší kompetentnost žen na vedoucích postech,...), tak působí v podvědomí a nedovolují nám z těchto rolí vystoupit a svobodně přijmout nové funkční "vzorce", které se teprve rodí. Z žen se stávají sebevědomé nezávislé osobnosti, které muže často děsí, než aby v nich vzbuzovaly touhu. A obráceně "měkkota" chlap ani chlap "macho" nemůže ženám imponovat.

Nabízím Vám možnost setkávání mužů v bezpečném prostředí pro možnost uvolněné a otevřené komunikace s minimálními náklady. Cítím, že tato setkávání jsou pro nás muže a zvláště v tuto dobu užitečná. Na podobných setkáních jsem u účastníků velmi často zažíval značný posun ve změně postojů k ženám a zejména pak i k sobě samému (aha efekt, léčení vnitřních bloků a pocitů méněcennosti, posilování sebedůvěry, pomoc při hledání vlastní vize, ...). Můžete nejprve pouze naslouchat a pokud budete cítit, že máte co sdílet ze své osobní zkušenosti, tak to nabídněte ostatním. Osobní autentická zkušenost každého z nás je velice cenným zdrojem pro všechny přítomné muže.

Pokud Vás tato nabídka oslovuje,  najdete konkrétní nabídku chystaných setkání v Akce nebo mi pošlete kontakt na sebe a já Vám pošlu nabídku, kdy a kde v nejbližším okolí toto setkání bude nebo jak by se dalo přímo u Vás uspořádat.