Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Semináře podporující náš dobrý vztah k sobě i k ostatním

Semináře podporující náš dobrý vztah k sobě i k ostatním

 SEBE-VĚDOMÍ .... SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPŘIJETÍ, SEBEDŮVĚRA, SEBEHODNOTA, SEBELÁSKA, NAŠE JEDINEČNOST, NAŠE INTEGRITA, NAŠE POSLAÁNÍ , SVÉBYTNOST, NAŠE VIZE, ASERTIVITA, JAK A PROČ BÝT AUTENTICKÝ, NAŠE HRANICE, EMOCE A JAK S NIMI NAKLÁDAT, TRAUMATA A VZORCE CHOVÁNÍ, NENÁSILNÁ KOMUNIKACE, UMĚT ŘÍKAT "NE" A "ANO" BEZ ZBYTEČNÝCH EMOCÍ, OD SEXU K MILOVÁNÍ, VĚDOMÝ DOTYK JAKO FORMA KOMUNIKACE, MUŽI A ŽENY - UMÍME BÝT SPOLU, ROZUMÍME SI?

....

Nabízím jednotlivé úvodní nebo celodenní semináře se zaměřením na výše uvedená témata. Konkrétní nabídku sleduje v oddíle Akce nebo na Facebooku.

Přehled jednotlivých akcí naleznete v sekci  Akce.

 

Jako příklad je dále uveden seminář zaměřený na Sebelásku:

 

Zdravé sebevědomí a sebeláska jako základ pro vše ostatní

Zdravé sebevědomí je naším základem a zdrojem pro autentické prožívání vztahů a ovlivňuje i celkovou kvalitu našeho života.
Pokud ho máme, pak se naše schopnost prožívání lásky venku stává autentičtější a přináší nám více svobody a radosti. Neprahneme po lásce jako po něčem, čeho se nám nedostává, ale začneme naopak lásku nabízet a svobodněji prožívat.
A láska od druhého?......Všichni máme přirozenou potřebu sdílet lásku a prožívat blízké harmonické vztahy. 

Schopnost prožívání lásky k sobě a uvnitř sebe je naším projevem zralosti a připravenosti žít plněji a harmoničtěji náš život. Pokud je dostatečně silná a autentická, tak je směřována i ven a vyzařuje z nás a přirozeně jsem schopni ji dávat i ostatním. Toto přijetí lásky k sobě nám umožňuje lásku jako takovou autenticky vnímat a prožívat v plné její šíři a to jak tu, kterou dáváme jiným, tak i tu, kterou cítíme od jiných.. Zdravá sebeláska i velmi souvisí s naší schopností žít svébytně, svobodně a plně náš život........


Tento celodenní seminář věnovaný sebepřijetí a sebelásce, nám umožní svou sebelásku více prozkoumat a i získáte praktické návody, jak ji posilovat a to i s ohledem na individuální příběhy a potřeby každého z nás.

VÝBĚR TÉMAT:
- Jak jsme na tom s naší sebeláskou
- Co je sobectví a co je sebeláska
- Co má vliv na naši sebelásku
- Co všechno ovlivňuje naše sebeláska
- Co posiluje naši sebelásku

FORMOU: propojováním, meditativní imaginací, minirituály, praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích, neverbální komunikací a sdílením v kruhu .... budeme hledat a pojmenujeme nejčastější příčiny, co ovlivňuje naši sebelásku a hledat i cesty jak ji posílit a jak i cítit lásku ke všem ostatním bytostem …Ukážeme si i techniky jak svou sebelásku posilovat ...

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN:
Těm, co necítí lásku k sobě a mají malou sebedůvěrou ...
Všem , kteří mají pocit "zavřeného srdce", mají problém navázat vztah nebo jsou ve stávajícím vztahu nespokojeni a nejsou schopni cítit lásku k ostatním.....
Všem , kteří mají pocit, že musí mít vše pod kontrolou a bojí se otevřít lásce a "cizímu“ člověku ...
Všem, co opakovaně upadají do závislosti na partnerovi ...
Všem, co se nedokáží prosadit a žít svůj vlastní život
Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.

 

Svébytnost - jak být sám sebou

Svébytnost je naší silou, která ovlivňuje celkovou kvalitu našeho života. Umožňuje naplnění našeho potenciálu a prožívání naplňujícího a spokojeného života, který nám dává smysl.
Život se tak stává pro nás autentičtější a přináší nám více svobody, radosti i prožívání lásky. Nejsme pak neustálými čekateli na štěstí, které nám konečně přijde z venku, ale začneme naopak svůj život tvořit a svobodněji ho prožívat.
Tento seminář nám umožní se více seznámit s naší svébytností a je úvodní pro hlubší práci na celodenním semináři, který bude následovat.

VÝBĚR TÉMAT:
- Co je svébytnost a Jak jsme na tom s tou naší
- Co je a co není sobectví
- Co má vliv na naši svébytnost
- Co všechno můžeme získat nebo ztratit
- Co posiluje naši svébytnost
- Proces přijetí svébytnosti

FORMOU: sdílením v kruhu, propojováním, meditativní imaginací, minirituály, praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích, neverbální komunikací ...

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN:
Těm, co chtějí žít spokojenější a šťastnější život ...
Těm, co mají malou sebedůvěrou ...
Všem , kteří mají pocit strachu a prázdnoty, mají problém navázat vztah nebo jsou ve stávajícím vztahu nespokojeni
Všem co nejsou spokojeni v práci nebo mají zdánlivě vše, ale necítí se šťastně....
Všem , kteří mají pocit, že musí mít vše pod kontrolou a bojí se projevit
Všem, co opakovaně upadají do závislosti na partnerovi nebo jiné..
Všem, co se nedokáží prosadit a žít svůj život

Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.