Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Praha - Sebeláska jako základ pro vše ostatní 19.10. od 9:30 až 18:30 hod Centrum Magnolie

Praha  - Sebeláska jako základ pro vše ostatní  19.10. od 9:30 až 18:30 hod Centrum Magnolie
Zdravá sebeláska je naším základem a zdrojem pro autentické prožívání vztahů a ovlivňuje i celkovou kvalitu našeho života.
Pokud ji máme, pak se prožívání lásky venku stává autentičtější a přináší nám více svobody a radosti. Neprahneme po lásce jako po něčem, čeho se nám nedostává, ale začneme naopak lásku nabízet a svobodněji prožívat.
A láska od druhého?......Všichni máme přirozenou potřebu sdílet lásku a prožívat blízké harmonické vztahy. Schopnost prožívání lásky k sobě a uvnitř sebe je naším projevem zralosti a připravenosti žít plněji náš život. Pokud je dostatečně silná a autentická, tak je směřována i ven a vyzařuje z nás a přirozeně jsem schopni ji dávat i ostatním. Toto přijetí lásky k sobě nám umožňuje lásku jako takovou autenticky vnímat a prožívat v plné její šíři a to jak tu, kterou dáváme jiným, tak i tu, kterou cítíme od jiných.. Zdravá sebeláska i velmi souvisí s naší schopností žít svébytně, svobodně a plně náš život........
Tento celodenní seminář věnovaný sebelásce, nám umožní svou sebelásku více prozkoumat a i získáte praktické návody, jak ji posilovat a to i s ohledem na individuální příběhy a potřeby každého z nás.

VÝBĚR TÉMAT:
- Jak jsme na tom s naší sebeláskou
- Co je sobectví a co je sebeláska
- Co má vliv na naši sebelásku
- Co všechno ovlivňuje naše sebeláska
- Co posiluje naši sebelásku

FORMOU: tance, propojováním, meditativní imaginací, minirituály, praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích, neverbální komunikací a sdílením v kruhu .... budeme hledat a pojmenujeme nejčastější příčiny, co ovlivňuje naši sebelásku a hledat i cesty jak ji posílit a jak i cítit lásku ke všem ostatním bytostem …Ukážeme si i techniky jak svou sebelásku posilovat ...

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN:
Těm, co necítí lásku k sobě a mají malou sebedůvěrou ...
Všem , kteří mají pocit "zavřeného srdce", mají problém navázat vztah nebo jsou ve stávajícím vztahu nespokojeni a nejsou schopni cítit lásku k ostatním.....
Všem , kteří mají pocit, že musí mít vše pod kontrolou a bojí se otevřít lásce a "cizímu“ člověku ...
Všem, co opakovaně upadají do závislosti na partnerovi ...
Všem, co se nedokáží prosadit a žít svůj život
Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.

ČASOVÝ RÁMEC :
9:30-10:00 příchod
10:00– Začátek dopolední části
cca 13:00-14 přestávka na oběd
18:00 – 19:00 je předpokládaný konec

PŘIHLÁŠENÍ:
Příspěvek na seminář je 800,- Kč (400 záloha + 400 doplatek na místě). V ceně je zahrnut pronájem prostoru, odměna lektorům. K dispozici bude voda, čaj a drobné občerstvení
Přihlášky zde na události pro informaci pro ostatní a co nejdříve závazně na email simkara@seznam.cz
Dotazy zde na FB nebo na Email nebo na +420777883359
Protože je počet účastníků omezen na max 10 a je třeba rezervovat prostor, je vybírána záloha 400 Kč na účet, který Vám pošlu v potvrzovacím Emailu. Je možné v případě nutných případů za sebe poslat náhradníka/náhradnici, který zaplatí pak plnou cenu na místě a záloha vám bude vrácena nebo převedena na další seminář. Při neomluvené neúčasti minimálně 2 dny předem je záloha nevratná, případně po dohodě převeditelná na náhradní termín. Při neomluvené neúčasti do dne konání, záloha propadá. Přihláška bude považována za závaznou až po uhrazení zálohy 400,-Kč na účet.

CO S SEBOU!:
Vezměte si sebou pohodlné oblečení vhodné k tanci a celodenní práci, Poznámkový blok a tužku a šátek na oči

SEMINÁŘEM VÁS BUDE PROVÁZET:
Simkara Andrej Kolář www.simkara.cz