Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Praha - Svébytnost je, jak být sám sebou 3.2. Centrum Magnolie, Ječná 15, Praha 2

Praha - Svébytnost je, jak být sám sebou  3.2. Centrum Magnolie, Ječná 15, Praha 2

Svébytnost je naší silou, která ovlivňuje celkovou kvalitu našeho života. Umožňuje naplnění našeho potenciálu a prožití spokojeného života, který nám dává smysl..
Život se tak stává pro nás autentičtější a přináší nám více svobody a radosti a prožívání lásky. Nejsme pak neustálými čekateli na štěstí, které nám konečně přijde z venku, ale začneme naopak svůj život tvořit a svobodněji prožívat včetně tvoření našeho štěstí.
Toto se týká i prožívání lásky ......Všichni máme přirozenou potřebu sdílet lásku a prožívat blízké harmonické vztahy. Schopnost prožívání lásky k sobě a uvnitř sebe je i naším projevem svébytnosti a připravenosti žít plněji náš život. Pokud jsme schopni v sobě cítit lásku nezávisle na tom, zda ji nám z venku někdo dává a je dostatečně silná a autentická, tak z nás "přetéká" a šíří se i mimo nás. Autentické prožití lásky k sobě v plné její šíři nám umožňuje lásku jako takovou lépe poznat a pak ji i lépe prožívat a to jak tu, kterou dáváme jiným, tak i tu, kterou dostáváme od jiných..
Tento seminář nám umožní se více seznámit s naší svébytností a je úvodní pro hlubší práci na celodenním semináři, který bude následovat.

VÝBĚR TÉMAT:
- Co je svébytnost a Jak jsme na tom s tou naší
- Co je a co není sobectví
- Co má vliv na naši svébytnost
- Co všechno můžeme získat nebo ztratit
- Co posiluje naši svébytnost
- Proces přijetí svébytnosti - sebepoznání (naše jedinečnost a talenty), sebepřijetí, sebeláska, nalezení našeho poslání, naší vize, sebeprosazení, smysluplný a spokojený život

FORMOU: sdílením v kruhu, propojováním, meditativní imaginací, minirituály, praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích, neverbální komunikací ...

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN:
Těm, co chtějí žít spokojenější a šťastnější život ...
Těm, co mají malou sebedůvěrou ...
Všem , kteří mají pocit strachu a prázdnoty, mají problém navázat vztah nebo jsou ve stávajícím vztahu nespokojeni
Všem co nejsou spokojeni v práci nebo mají zdánlivě vše, ale necítí se šťastně....
Všem , kteří mají pocit, že musí mít vše pod kontrolou a bojí se projevit
Všem, co opakovaně upadají do závislosti na partnerovi nebo jiné..
Všem, co se nedokáží prosadit a žít svůj život
Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.

PŘIHLÁŠENÍ:
Přihlášky na email simkara@seznam.cz
Příspěvek na seminář je 300,- Kč místě). V ceně je zahrnut pronájem prostoru, voda, čaj a drobné občerstvení.
Dotazy zde na FB nebo na Email nebo na +420777883359
Počet je omezen na max 12 účastníků

CO S SEBOU!:
Vezměte si sebou pohodlné a čisté oblečení. Poznámkový blok a tužku

SEMINÁŘEM VÁS BUDE PROVÁZET:
Simkara Andrej Kolář www.simkara.cz