Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Praha Spolufest 2018 - Mužský kruh 5.5. od 15:00-16:30 Park na Pankráci

Praha Spolufest 2018 - Mužský kruh 5.5. od 15:00-16:30 Park na Pankráci

Srdečně zveme spolu s pořadateli Spolufestu 2018 na 
MUŽSKÝ KRUH 
Téma je dáno skupinou a potřebami přítomných mužů, ale vždy se dotýká věčného problému VZTAHŮ MUŽŮ A ŽEN. Vážení muži, pokud máte pocit, že byste se rádi zamysleli a procítili si dané téma, tak neváhejte. Vnímám současnou etapu vztahu mužů a žen jako transformační. Tradičních role žen a mužů v partnerství vlivem rychlých změn vytrácí svůj tradiční obsah. Přestává platit to staré a nové ještě nefunguje. Cesta mnoha žen od diskriminace přes emancipaci až k feminizmu doprovází i reciproční velmi častý trend mužů od Macha přes muže "chápajícího" ženy k "zženštilosti". S tímto trendem souvisí i posun ve vzájemných rolích a očekáváních. Tyto vývojové změny jsou ale podle mne v konfliktu s hlubokým a zakořeněným vnímáním archetypálních rolí mužů a žen, které přestože ztrácí svůj praktický význam (ekonomická nezávislost žen, stále rostoucí a vyšší kompetentnost žen), tak působí v podvědomí a nedovolují nám z těchto rolí vystoupit a svobodně přijmout případně nové funkční "identity", které se teprve rodí. Z žen se stávají sebevědomé nezávislé osobnosti, které muže často děsí, než aby v nich vzbuzovaly touhu. A obráceně "měkkota" chlap ani chlap "macho" nemůže ženám imponovat.
Sejdeme se a nastolíme otázky a témata, které zajímají právě vás, a budeme hledat jejich reálný obsah. Můžete nejprve pouze naslouchat, a pokud budete cítit, že máte co sdílet ze své osobní zkušenosti, tak to nabídněte ostatním. Osobní autentická zkušenost každého z nás je velice cenným zdrojem pro všechny přítomné muže. Souběžně s naším kruhem bude probíhat i ženský kruh a po skončení obou kruhů budeme mít i možnost se potkat se ženami a přijatelnou formou pro obě skupiny se pokusíme sdílet svá nitra a to formu jak esencionálního mluveného slova, tak gestem a nakonec společným tancem.
O správné otáčky Mužského kruhu se jako jeden z vás postará Andrej Kolář