Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Praha - Seminář - Otevírání srdce a hledání lásky k sobě a k druhým ..21.9. od 19:00 - 22:00 - Centrum Magnolia

Praha - Seminář - Otevírání srdce a hledání lásky k sobě a k druhým ..21.9. od 19:00 - 22:00 - Centrum Magnolia

Láska, po které všichni tolik toužíme, by měla být hlavně v nás samotných je třeba otevřít oči a srdce dokořán a hledat tu lásku nejprve k sobě a vědomě ji uvidět a přijmout. ......Je naším základem a zdrojem pro sdílení lásky mimo nás ...a každý, koho se dotkne ji ucítí i sám ve svém srdci, protože je to jeden z přírodních zákonů ..... a může ji taky přijmout jako základní stav své duše..... a ukázat i ostatním, že tato život podporující energie je potřebná a prospěšná  ... Všichni potřebujem pro svůj život mít mír a lásku........I negativní myšlenky a emoce jsou velmi silné a mohou nás ovlivnit a zkomplikovat nám život .... Co si zvolíme, čemu dáváme svou pozornost, co vědomě přijmeme do svého života jako "normální", co chceme posílit, kde a s kým chceme žít.......?
A láska od druhého?....... Pokud Láska, kterou cítíme k sobě a uvnitř sebe jako stav duše je dostatečně silná, tak je směřována i ven a vyzařuje z nás a přirozeně ji dáváme i ostatním. Tento stav vnitřní lásky je dar, který podle mne je podmínkou umět autenticky vnímat lásku jak k sobě tak k jiným i tu, která se k nám dostává z venku a kterou cítíme od jiných...Tu vnitřní nám nemůže nikdo vzít. Můžeme ji ztratit hlavně mi sami tím, že ji přestaneme věřit .... náš strach, malověrnost a zloba ji odhání .......

Formou :
praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích
neverbální komunikací
a sdílením v kruhu 

Budeme hledat příčiny našeho stavu a zkoušet otevřít svá srdce a hledat lásku k sobě a ke všem ostatním bytostem …...
Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.

Komu je seminář určen:
Všem , kteří mají pocit zavřeného srdce, mají  problém navázat vztah nebo jsou ve stávajícím vztahu nespokojeni a nejsou schopni cítit lásku .....
Všem , kteří mají pocit, že musí mít vše pod kontrolou a bojí se otevřít „cizímu“ člověku ...
Těm, co necítí lásku k sobě a trpí malou sebedůvěrou a komlexy...

Všem, co chtějí udělat něco pro šťastnější život svůj i ostatních

Místo: Praha - Magnolia Centrum Ječná 15, 
Příspěvek na seminář je 250 Kč
Počet účastníků je omezen na cca 20 a prosím všechny o dochvilnost pozdější příchod je rušivý a chybí kontinuita.

Přihlášky na FB www.facebook.com/events/624682141042329/ nebo na email simkara@seznam.cz nebo SMS na 777883359