Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Praha - Sebeláska jako základ pro vše ostatní 10.6. od 19:30 až 22:30 hod Centrum Magnolie

Praha  - Sebeláska jako základ pro vše ostatní  10.6. od 19:30 až 22:30 hod Centrum Magnolie

Zdravá sebeláska.je naším základem a zdrojem pro autentické prožívání vztahů a to nejen partnerských a vůbec ovlivňuje i celkovou kvalitu našeho života.
Pokud ji máme, pak nehledáme lásku venku jako naši oporu, ale začneme naopak lásku nabízet a svobodněji prožívat.
A láska od druhého?......Všichni máme přirozenou potřebu sdílet lásku a prožívat blízké harmonické vztahy. Láska, kterou cítíme k sobě a uvnitř sebe, je ale naším projevem zralosti a připravenosti žít plněji náš život. Pokud je dostatečně silná, tak je směřována i ven a vyzařuje z nás a přirozeně jsem schopni ji dávat i ostatním. Toto přijetí lásky k sobě nám umožňuje lásku jako takovou autenticky vnímat i v plné její šíři. A to jak tu, kterou cítíme k jiným, tak i tu, kterou cítíme od jiných.. Zdravá sebeláska i velmi souvisí s naší schopností žít svébytně , svobodně a plně i náš život........
Tento seminář je pozvánkou i na celodenní seminář věnovaný sebelásce, kde budeme mít prostor sebelásku více zkoumat a posilovat a to i s ohledem na individuální příběhy a potřeby každého z nás.

FORMOU: tance, propojováním, meditativní imaginací, minirituály, praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích, neverbální komunikací a sdílením v kruhu .... budeme hledat a pojmenujeme nejčastější příčiny, co ovlivňuje naši sebelásku a hledat i cesty jak ji posílit a jak i cítit lásku ke všem ostatním bytostem …Ukážeme si i techniky jak svou sebelásku posilovat ...

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN:
Těm, co necítí lásku k sobě a trpí malou sebedůvěrou ...
Všem , kteří mají pocit "zavřeného srdce", mají problém navázat vztah nebo jsou ve stávajícím vztahu nespokojeni a nejsou schopni cítit lásku k ostatním.....
Všem , kteří mají pocit, že musí mít vše pod kontrolou a bojí se otevřít lásce a "cizímu“ člověku ...
Všem, co opakovaně upadají do závislosti na partnerovi ...
Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.

Přihlášky zde nebo na email simkara@seznam.cz nebo SMS na 777883359,