Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Taneční prožitkové semináře

Taneční prožitkové semináře

Jedno staré africké přísloví praví: Kdo umí mluvit, umí i zpívat. Kdo umí chodit, umí i tancovat.:-) 

Velmi rád si chodím zatančit a to hlavně na akce a semináře, které podporují volný tanec, kdy každý z tanečníků tančí především sám za sebe a se svou duší. Vždy jsem cítil a toužil předat své vnímání tance i dalším lidem a to jako určitého druhu pohybové terapie, která může někdy rychleji a účinněji umožnit dostat se člověku více do vlastního těla, ke svým emocím a i k sebepoznání...

Tanec jako terapii používám na svých seminářích a i nabízím pravidelně prožitkové taneční workshopy právě jako určitou formu terapie a to jako možnost prožívat spontánně hravost, radost, sebepoznání, uvědomění si vlastního těla ale i objevit svou hloubku a i k prožití meditace a v neposlední řadě jako prostředek k sblížení se s jinými ....  

Nech tančit svoje srdce: 

Skrze intuitivní tanec, který je nám dán a je přirozeným způsobem sebevyjádřením po tisíce let, se lépe spojíme s naší duší a pak i s ostatními …. Budeme hledat cestu k naší autentické duši ale i k ostatním. Pokusíme se otevřít svá srdce lásce, radosti a svobodě a hledat lásku k sobě a ke všem ostatním bytostem. Využijeme magickou moc hudby a tance k sebepoznání ale i jako formu neverbální komunikace od srdce k srdci…. Tento seminář je zároveň pozvánkou a ochutnávkou pro další cyklus tanečních seminářů, které budou pravidelně následovat …

Formou :
Intuitivního tance sami se sebou ale i v páru nebo ve skupině, propojováním, meditativní imaginací, minirituály, praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích, neverbální komunikací ale i sdílením v kruhu 

Komu je seminář určen:
Všem, kteří milují tanec stejně jako my a i pro ty, co si myslí, že neumí tančit, ale chtěli by si zkusit tanec svobodně a radostně prožívat. Všem , kteří si chtějí hrát a experimentovat a možná mají problém se vyjádřit verbálně.. 
Všem, co chtějí udělat něco pro radostnější život svůj i ostatních

Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.Dále nabízím i taneční seminář, kde se navíc v druhé polovině pracuje i s tak zvaným "vědomým dotykem". 

Tanec s vůní tantry: 

Skrze intuitivní tanec, se nejprve lépe spojíme s naším tělem a emocemi a naší autentickou duší. Pokusíme se otevřít svá srdce lásce, radosti, hravosti a svobodě a hledat lásku k sobě a ke všem ostatním i neznámým bytostem. Využijeme magickou moc hudby a tance k sebepoznání, ale i jako formu neverbální komunikace se svým podvědomým ale i s ostatními. Bude i prostor k možnosti vyjádření našich emocí a komunikovat s druhým prostřednictvím tak zvaného vědomého doteku a to při respektování hranic všech přítomných. Budu vám inspirací, průvodcem ale i rovnocennými účastníkem a budu se i snažit vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí (nepracuje se s nahotou). Během semináře dochází k blízkému setkávání neznámých lidí a tak jsou i dotýkány osobní hranice účastníků, ale takj aby bylo možno zachovat bezpečné prostředí pro všechny zůčastněné. Pokud se chystáte na seminá poprvé, tak by bylo dobré mít dostatečnou důvěru v to, jaký je záměr semináře a v bezpečné prostředí. V případě pochybností se na mne obraťte s jakýmkoliv dotazem na čísle 777883359. Tento seminář se pořádá každý měsíc.

Formou :
Intuitivního tance sami se sebou ale i v páru nebo ve skupině, propojováním, meditativní imaginací, minirituály, praktických cvičení v kruhu ale i ve dvojicích, neverbální komunikací ale i sdílením v kruhu, kultivací doteků a vědomého přístupu muže a ženy.

Komu je seminář určen:
Všem, kteří milují tanec, ale chtěli by si i zkusit práci s vědomým dotykem a vědomým přístupem jeden k druhému - ochutnat vůni Tantry a to vše svobodně, radostně a v bezpečném prostředí. Všem, kteří si chtějí hrát, experimentovat a poznávat své pocity, potřeby a hranice a možná mají i problém se sebedůvěrou. Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.
Všem, co chtějí udělat něco pro radostnější život svůj i ostatních.

Všichni přítomní jsou si rovni a každý má možnost vše dělat dobrovolně a s pocitem bezpečného prostředí.

Konkrétní  termíny akcí naleznete v oddílu Akce