Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Harmonizace těla , srdce a mysli - 90 min masáže + 30 min rozhovor

Harmonizace těla , srdce a mysli  -  90 min masáže + 30 min rozhovor

Přijetí sebe jako jedinečné komplexní bytosti je velmi často bráněno bloky v emoční rovině. Srdce, tělo a psychika jsou spojité nádoby a dlouhodobé nepřijetí sebe a vlastního těla se nakonec odrazí v problémech v těle na fyzické úrovni (opakující se nemoc, obezita, pohublost, nespavost, chronická únava,...)  a i tím, jak působíme svým projevem na ostatní (držení těla, kvalita kůže, podrážděnost,...).  Pomocí úvodního rituálu a citlivé masáže celého těla dochází k většímu propojení srdce a mysli s vlastním tělem a k většímu přijetí sebe jako komplexní jedinečné bytosti.  Nedílným cílem masáže je i celkové fyzické i duševní uvolnění  a tím je dán i prostor sebeléčivým a regeneračním procesům.

Masáž začíná harmonizačním rituálem Vašeho těla a Vás jako "jedinečné bytosti". Vlastní masáž se může pohybovat od jemné energetické masáže až po hluboké techniky a hodně se při ní využívá intuice, ale i posilování záměru sebepřijetí a sebelásky  který je poodhalen během úvodního rozhovoru. Při masáži je věnována pozornost maximálnímu naladění na osobnost a momentální stav klienta a energetické práci pro uvolnění a posílení srdeční energie. Na samotnou masáž je vymezen čas cca jedné a půl hodiny.

Půlhodina po masáži je vymezena k zvědomění a případnému pojmenování pocitů, které se objevily během masáže, a společnému hledání možných příčin a souvislostí. Je dán i prostor dalším naléhavým otázkám, které si přejí, aby zazněly. Věnujeme se i integraci a harmonizaci nových prožitků v těle i v emoční oblasti. Vše se děje na základě dobrovolnosti a otevřenosti ke všemu, co přichází.