Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Psychosomatická masáž - 60 min masáže + 60 min konzultace

Psychosomatická masáž  - 60 min masáže + 60 min konzultace

Při této masáži je využíváno těla jako účinného nástroje pro komunikaci s problémy v emoční  a psychické rovině (stres, přetížení, strach, vyhasnutí...). Vychází se ze zkušenosti, že tělo a duše jsou spojité nádoby a dlouhodobá stresová zátěž se nakonec odrazí v problémech postihujících i příslušná místa v těle. Jedná se o tak zvané psychosomatické problémy. Pomocí citlivé masáže "párových oblastí" (určitá část těla odpovídá určité oblasti psychiky) dochází k většímu zvědomění daného problému a i k náslendnému uvolnění - "rozmasírování" těchto "psychických" bloků.  Nedílným cílem masáže je i celkové fyzické i duševní uvolnění a podpoření sebepřijetí, aby byl dán prostor k sebeléčivým a regeneračním procesům.

Vlastní masáž se může pohybovat od jemné energetické masáže až po hluboké techniky a hodně se při ní využívá intuice, ale i práce se záměrem, který je nastíněn během úvodního rozhovoru. Při masáži je věnována pozornost maximálnímu naladění na osobnost a momentální stav klienta a energetické práci pro uvolnění srdeční energie. Na samotnou masáž je vymezen čas cca jedné hodiny.

Druhá hodina je vymezena k zvědomění a případnému pojmenování pocitů, které se objevily během masáže, a společnému hledání možných příčin a souvislostí. Je dán i prostor dalším naléhavým otázkám, které si přejí, aby zazněly. Věnujeme se i integraci a harmonizaci nových prožitků v těle i v emoční oblasti. Vše se děje na základě dobrovolnosti a otevřenosti ke všemu, co přichází.