Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Podpůrná masáž - práce se záměrem - 60/90 min masáž

Podpůrná masáž - práce se záměrem  -  60/90 min masáž

 

Nejprve se při úvodním krátkém rozhovoru (5-15 min.) s klientem pokusíme pojmenovat záměr, ketrý chceme během masáže maximálně podpořit. Je dán i prostor dalším naléhavým otázkám, které si přejí, aby zazněly.

Během následující masáže je využíváno těla jako účinného nástroje pro podpoření záměru a uvolnění bloků v emoční rovině, které tomuto záměru brání. Vychází se ze zkušenosti, že tělo a duše jsou spojité nádoby a pomocí citlivé masáže příslušných "párových oblastí" (určitá část těla odpovídá určité oblasti psychiky) dochází k většímu zvědomění případného daného bloku a i k jeho náslendnému uvolnění/léčení. Po té následuje maximální podpoření stanoveného záměru. Nedílným cílem masáže je i celkové fyzické i duševní uvolnění a podpoření sebepřijetí, aby byl dán prostor k sebeléčivým a regeneračním procesům.

Vlastní masáž se může pohybovat od jemné energetické masáže až po hluboké techniky a hodně se při ní využívá intuice. Při masáži je věnována pozornost maximálnímu naladění na osobnost a momentální stav klienta a energetické práci pro uvolnění léčivé srdeční energie.