Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

ZÁŽITEK Z OBJÍMÁNÍ

22.09.2023 01:33

Vážení přátelé, dnes bych vám chtěl nabídnout opět můj zážitek  ze včerejšího neplánovaného objímání 
Byl jsem nabízet objímání už předevčírem večer (po půl desáté) jako náhradu za to, že jsem nemohl nabízet už 5.7., kdy byl mezinárodní den Free hugs, ale já jsem byl mimo Prahu.
Přes to, že už  byla tma, tak to bylo intenzivní a krásné. Přibyly +2 muslimsky k těm 7 předešlým, co se odvážily obejmout za předchozích 8 let, co objímám.
Myslel jsem si že v noci to bude horší, ale naopak možná bylo obejmutí více než přes den  Nebylo už takové horko  . Byl jsem i v krásném rozpoložení, protože jsem strávil krásné předchozí dva dny s nejbližši mi ženou .
Včera jsem pak vyrazil k večeru původně jen na procházku na Náplavku. Mám to tam rád 
Když jsem ale uviděl tu spostu spokojených lidiček, tak jsem vytáhl z batohu ceduli a začal jsem nabízet objímání. Na Náplavce je to specifické, protože lidi se volně prochází a nebo sedí a popíjejí nějaké pití, a tak je větší příležitost i si chvíli popovídat, což se mi i několikrát stalo.
Několikrát jsem vysvětloval jak jsem se dostal k objímání, jak to funguje a jaký je můj záměr. A tak trvalo skoro hodinu a půl, než jsem se dostal až k železničnímu mostu, kde jsem šel pak s kamarády na drink 
Za pozornost stojí jedna epizoda:
Šel jsem zvolna kolem jedné veliké zahrádkové lodi, kde bylo na palubě plno lidí a tak jsem jim i ukázal, co nabízím.  
A v tom jeden z mužů na palubě na mne zavolal a řekl: Pojď sem já tě obejmu, a tak jsem po můstku šel za ním. Objali jsme se a všiml jsem si, že tam stál ještě s párem a netrpělivě se rozhlížel kolem. Vyšlo na jevo, že jsou tři a stáli u volného stolku ale jen pro dva. Tak si posteskl, že by si rádi sedli k většímu, aby si mohli dát i něco k jídlu. Opodál seděli muž a žena u stolu pro čtyři, ale zjevně se bavili mezi sebou a okolí nevěnovali pozornost. Viděl jsem, že nemají odvahu je rušit , a tak jsem se jim nabídl, že k nim zajdu a pokusím se pro ně domluvit výměnu stolů a že pokud to vyjde, tak na ně zamávám.
Přišel jsem k nim , pozdravil jsem a omluvil jsem se, že je ruším. Měl jsem v ruce i svou ceduli, a tak muž hned reagoval, že nic nechtějí a ať neobtěžuji. Já jsem odpověděl, že jim nic nenabízím, ale že bych rád udělal pro kamarády dobrý skutek a vysvětlil jsem jim jejich problém. A oni nakonec řekli OK proč ne a zvedli se a vyměnili si s nimi místo:) A já jsem si uvědomil, že jsem udělal radost i jim, protože mohli někoho potěšit a tím i potěšili sami sebe 
Často si myslíme, že jsme na obtíž, ale záleží s jakou energií přistupujeme k neznámým lidem a často to může přinést obohacení pro všechny 
Všechny vás objímám a mějme laskavou odvahu a možná budeme všichni odměněni

 

Tak jsem dnes opět vyrazil nabízet Objímání pro mír a lásku i s nabídkou do skupinového chatu , který jsem nedávno založil pro lidi, kteří by se chtěli někdy přidat.
Bylo opět nádherně a na Můstku byla opět hromada lidí.  Dnes jsem měl k dispozici asi jen hodinu času, protože jsem měl smluvenou schůzku s přáteli na Výtoni.
Najednou ke mně přistoupil mladý muž s plechovkou piva v ruce a lámanou angličtinou se mi ptal, co to je?  Vycítil jsem, že je rusky mluvící a rusky jsem mu řekl, že nabízím objímání pro mír a lásku pro všechny.... Abychom se nebáli jeden druhého, abychom si více rozuměli a měli se více rádi ....
A pak se na mne zoufale podíval a řekl:
.... Ale já jsem z Ukrajiny  a zabil jsem deset lidí .......
.......
Odpověděl jsem mu...
To je mi líto ...
Stalo se to protože jste tam byl a dělal jste, co jste musel dělat  ....
(Pomyslel jsem si, že kdybych se narodil na Ukrajině, tak bych možná stál na jeho místě) 
Slzy mi začaly mlžit zrak a řekl jsem mu :
........Chcete se obejmout???? ....
Odpověděl:  ...ANO ....
.... a pak jsme se dlouze a silně obejmuli ....
Přes rameno jsem mu řekl....Bude dobře .....
Otočil se a odešel  ........
Slzy mi zalily oči a musel jsem nějakou dobu stát a rozdýchávat to.....
Bože proč stále neumíme žít bez války?.....

 

Tak jsem včera opět vyrazil nabízet Objímání pro mír a lásku a poprvé jsem ho i nabídl do skupinového chatu , který jsem nedávno založil pro lidi, kteří by se chtěli někdy přidat. Bohužel se to nikomu nehodilo. 
Bylo nádherně a na Můstku byla hromada lidí . Vznikla taková zvláštní synchronicita, že když jsme tam dorazil, tak už tam byla skupinka Anonymus a každý držel v ruce NB a promítal tam záběry z týrání zvířat ve velkochovech. Měli na obličejích masky Anonymus.
Za chvíli přišla od NÁM. republiky skupina tančících a zpívajících lidiček sdružení Hare Krišna a zastavili se opodál. Mnoho lidí se nechalo zaujmout veselou a podmanivou hudbou a sami začali kolem nich tančit. S touto skupinou jsem se potkal už několikrát, tak jsem jim mával a nabídl jsem jim obejmutí. Tři z mužů se přišli obejmout a ženám jsem to ani nenabízel, protože vím, že jejich víra jim nedovoluje se objímat s jiným mužem než s partnerem.
Z objímání s procházejícími převážně cizinci stojí vzpomenout zážitek, kdy jsem objal jednu postupně objímal členy jedné skupinky a nakonec se přišla obejmout vysoká černoška se spletenými copánky na hlavě. Během okamžiku jsme se při dlouhé obejmutí zharmonizovali a proběhla velmi rychlá komunikace našich duší. Po té, co jsme se pomalu rozpojili a podívali se do očí, ona žena anglicky řekla: .... To bylo nejsilnější a nejlepší obejmutí, jaké jsem až dosud za život zažila.... Pak jsme si poděkovali a popřáli si Peace and love in our hart for every one ....
Další zážitek byl i pro mne nepříjemným zážitkem. Blížila se skupinka podnapilých mužů a rozjařeně naznačily, že se chtějí skupinově obejmout. Pak mne obestoupili, jeden z nich vytáhl hřeben a vytrčil ho ve výši rozkroku a při objímání mne s ním píchnul do boku .... Pak se skupinka rozchechtala a uvolnila obejmutí a já jsem klidně s lehkým povzdechnutím jim anglicky řekl: ... To není vtipné ..  .... Toto je objímání pro mír a lásku.....
No a mezitím skončila vedle skupinka Vegetariánů s informováním o hrůzách zacházení se zvířaty , a tak jsem k nim přistoupil a řekl jsem jim , že se mi taky nelíbí zacházení se zvířaty ve velkochovech, ale že zatím jím maso. Pak jsem jim řekl, že návyk jezení masa je hodně starý a hluboký a že ještě nenastal čas, aby se to výrazně změnilo. Se dvěma z nich jsem se objal a pak jsem s nimi sdílel, že občas narazím na "militantní" vegani, co vyloženě kritizují "pojídače mrtvol" a že je mi to líto, protože mám i hodně veganských a vegetarianských kamarádů, kteří to vnímají jako svobodné rozhodnutí každého z nás. Pak jsem od nich dostal takový upečený veganský závitek, který byl plněný karamelovým krémem a byl opravdu vynikající. Při rozhovoru s nimi jsem si opět uvědomil, že je hezké chránit zvířata a poukazovat na jejich utrpení, ale zároveň se nyní nedaleko nás válčí a zabíjejí se lidé.  A že je vlastně i určitým paradoxem, že se zvířaty máme soucit, ale nedokázali jsme se zbavit zabíjení navzájem  Zajímalo  mne jak Vegani vnímají zabíjení lidí v kontextu zabíjení lidí ve válce a zda mají možná k tomu větší odpor a jakýsi vnitřní pacifistický zákaz?  Jeden z přítomných Veganů řekl, že pokud se budou zabíjet zvířata, tak se válek nezbavíme.... A já jsem řekl, že asi i platí, že pokud se budou zabíjet lidi, tak se budou zabíjet i zvířata. 

 

Tak jsem s mou nevidomou kamarádkou po návštěvě lékaře opět vyrazili na Můstek nabízet obejmutí pro mír a lásku. Počasí bylo krásné a lidé se chodili objímat tak jako obvykle.
Mimořádný byl případ, kdy přistoupili k nám opatrně dva mladí muži a jeden z nich se zeptal: Jste křesťan? Já jsem odpověděl, že přímo ne ale věřím v něco ..... Načež onen muž se zarazil a prohlásil, že se neobejme, protože ten, kdo nevěří v Ježíše Krista je posedlý démony a satanem... A já jsem mu klidným hlasem odpověděl, že ono křesťanská exkluzivita a jedinečnost není správná, protože rozděluje lidi a není v souladu s boží láskou. Ať se obrátí na svého pastora a vyjasní si to s ním, že je hodně křesťanů, kteří to takto nevnímají a neodsuzují jiná vyznání ani ateisty. Po té oba bez obejmutí odešli.....
Shodou okolností se najednou objevily před námi dvě řádové sestry a já jsem řekl kamarádce, že řádové sestry se zpravidla odmítají obejmout , ale vnímal jsem to jako výzvu a nabídl jsem jim obejmutí, ale jen starší z nich se pousmála a pak pokračovaly dál v chůzi. Nedalo mi to a vykročil jsem k nim a oslovil jsem je, zda se jich můžu na něco zeptat a popsal jsem jim situaci a názory oněch dvou křesťanů.
Odvětily mi, že takto to křesťané nevnímají a že naopak jsou vůči všem lidem vstřícní a laskaví. Navzájem jsme se ujistili, že není dobré lidi rozdělovat na "MY a ONI" a my ti pravověrní a ostatní ti, co jsou na scestí. Že to určitě není ani záměrem Křesťanů a že to rozděluje lidi.
Pak jsem jim nabídl obejmutí a nejprve ta mladší a pak i ta starší se semnou upřímně a dlouze a s úsměvem obejmuly 
Musím říci, že za oněch 8 let, co nabízím obejmutí, to byl teprve čtvrtý případ, co mne obejmula řádová sestra a to jsem to nabízel alespoň odhaduji 50 z nich.
Musím říci, že mi to přišlo jako malý zázrak, že se v krátké době vystřídali  křesťané s tak rozdílným přístupem a vlastně to pro mne byl velmi pozitivní zážitek, který mne naplňoval i velikou nadějí , že nakonec rozdílní lidi najdou cestu k sobě....
Opravdu mi přijde špatné, že jsou ještě dnes mezi křesťany a pastory tací, co zastávají  tento dogmatický a fanatický a věřím, že i pokroucený názor, který rozděluje lidi a vytváří podhoubí pro zbytečná a nepřátelská protivenství.
Je mi opravdu jedno jakého jste vyznání nebo barvy pleti a nebo jestli fandíte Spartě nebo Slávii .... Pojďme se vnímat jako jedna veliká rodina a hledejme, co nás spojuje 
Objímám vás všechny pro mír a lásku, které jsou naší základní společnou potřebou ....