Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Věřící je úplně každý...Čemu věříte VY?...?

08.10.2016 18:53
Naše "víra" (ano vzhledem k dosud malé míře našeho poznání ji lze považovat za víru v určité nám poznané zákonitosti) v to, jak rozumíme dějům a světu kolem nás, je základem pro náš vyrovnaný život.... Vědecké poznání stále více a více rozkrývá zákonitosti přírody, ale podle tvrzení samotných vědců se nám podařilo rozkrýt jen několik procent ze všech zákonitostí vesmíru. Podle mne je namístě přistupovat k vědě a ke schopnosti předvídat budoucí děje s pokorou a i s vědomím jejich omezení a být i připraveni ke změně, pokud se ukáže, že naše poznání potřebuje korekci. Oblast sociálních jevů a lidské psychiky je natolik komplexní, že jejich poznání je ještě složitější a variabilnější, a proto si myslím, že spoléhat se jen na poznání tzv "vědy" je nedostačující oporou pro lidský život a je potřeba i přijmout do života spirituální rozměr a i oblast dějů, kterým nerozumíme , ale dějí se a i používání v životě s důvěrou více intuici ..

Drazí souputníci ..... dnes jsem opět narazil v paměti na jednu historku z dob, kdy byli mé děti ještě školáci a my jsme se se ženou rozhodli, že rozšíříme jejich kulturní obzory, a tak jsme jim koupili jednu malou bohatě ilustrovanou knížku s honosným názvem .."Světová náboženství".... V knize byla populární formou popsána všechna nejdůležitější náboženství i s příslušnými krásnými barevnými obrázky ze zemí jejich původu.... A na konci byla kapitola nazvaná "Novodobá náboženství", kde byla zmínka o sektách.... a pak na další dvojstraně byl obrázek nosné rakety a na druhé straně obrázek struktury atomu......... a vlevo nahoře byl název tohoto novodobého náboženství..... KULT VĚDY ....... Až teprve po hodně dlouhé době jsem plně pochopil a docenil odvahu a prozíravost autorů tohoto dílka pro děti........ Tímto se jim klaním a děkuji za jejich počin....:-)

 
Ateista je vlastně také věřící, který věří tomu, že Bůh neexistuje ....