Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Věřící - buďte již konečně opravdovým světlem pro lidské společenství

20.03.2015 09:45

Věřím v něco, co nás přesahuje a myslím si, že není důležité to nazvat jménem ........ dále věřím v mystéria jako je láska, tolerance, pokora, harmonie, svoboda, naděje a hledání pravdy vytrvale ale i s otevřeností ke změně ......... a je mi smutno, když je někdo necitlivý a netolerantní k odlišnosti jiného člověka, pokud ho přímo neohrožuje ..... líbí se mi ekumenické hnutí a doufám, že vy věřící všech vyznání celého světa nakonec vystoupíte ze svých parciálních zájmů a spojíte se nakonec na cestě za láskou a štěstím, kterýžto cíl máme podle mne všichni společný ..... .....A to platí i pro ATEISTY ......Udělejme to nyní pro sebe a pak pro naše děti .....Prosím.......Nikdo rozumný nám v tom nebude bránit .... Pokud ovšem zvolíme cestu násímí a oddělování, pak se můžeme i ZNIČIT NAVZÁJEM,............ .KDYŽ TO BUDEME OPRAVDU CHTÍT .........NEBO POKUD UVĚŘÍME NĚKOMU, ŽE TO MUSÍME UDĚLAT..........