Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

VÁŽENÍ VĚDCI, LÉKAŘI, STATISTICI, POLITICI, NOVINÁŘI ....... NEBOJUJTE SPOLU

24.01.2021 02:49

Myslím si že v souvislosti s pochybnostmi v souvislosti s očkováním stojí za to si připomenout znovu následující..... Pravda nakonec vyjde najevo a žádný osobní zájem nemá právo ji bránit, aby zazněla již nyní, pokud ji někdo opravdu zná .....
VÁŽENÍ VĚDCI, LÉKAŘI, STATISTICI, POLITICI, NOVINÁŘI ....... NEBOJUJTE SPOLU A NEZAPRODEJTE SE JAKÉKOLIV STRANĚ, KTERÁ NEHLEDÁ OPRAVDOVOU PRAVDU.
VÁŽENÍ PRACOVNÍCI ZE  VŠECH RELEVANTNÍCH OBLASTÍ, prosím pokud máte k dispozici relevantní informace k objasnění všech možných "HROZEB" (ČASOVÝCH, CHYBOVÝCH, ZÁJMOVÝCH, KORUPČNÍCH, MOCENSKÝCH, A POD) mějte ODVAHU JE ZVEŘEJNIT a věcně (BEZ ZBYTEČNÝCH EMOCÍ, ZVELIČOVÁNÍ A OSOČOVÁNÍ) a uspořádejte věcnou DISKUZI k nalezení VĚDECKÉHO, LIDSKÉHO A DEMOKRATICKÉHO KONSENZU. jE POTŘEBA PŘEDÁVAT LIDEM POCHOPITELNÉ A VĚCNÉ ARGUMENTY, ABY SE MOHLI DOBROVOLNĚ A SPRÁVNĚ ROZHODOVAT VE SVÉM SOUKROMÉM ŽIVOTĚ.
Není možné používat represivní prostředky a pomlouvačné kampaně k umlčení jakékoliv vědecké A JINÉ AUTORITY.
Pokud používáte emotivní slova a IRELEVANTNÍ argumenty A POMLUVY, jen nahráváte protistraně aby vás označila za šiřitele "konspiračních" teorií a POMLUV a ZÁMĚRNÝCH DEZINFORMACÍ a dáváte jim i možnost snadné kritiky a zpochybnění vám známých argumentů.
Prosím STATISTIKY, aby zkontrolovali uváděné statistiky a poukázali na jejich možné nepřesnosti.
Pravda se nakonec ukáže a ti z vás, co zůstali z prospěchářských důvodů stranou a mlčeli, PŘESTOŽE VĚDĚLI O JASNÝCH ARGUMENTECH PRO OBJASNĚNÍ SITUACE, se budou muset vyrovnat se svým svědomím a BUDOU POVAŽOVÁNI I ZA SPOLUVINÍKY TĚCH, CO MOŽNÁ S PRAVDOU MANIPULUJÍ.
PROSÍM VÁS EMOCE A POCIT STRACHU SE STUPŇUJÍ A TO JE PŘÍLEŽITOST PRO LIDI, CO BUDOU PŘEDKLÁDAT JEDNODUCHÁ A RADIKÁLNÍ ŘEŠENÍ, KTERÝM MŮŽE I VELKÁ ČÁST LIDÍ UVĚŘIT A NA JEJICH ZÁKLADĚ PAK DĚLAT VĚCI, KTERÉ ŠKODÍ JIM SAMOTNÝM I OKOLÍ.
PROSÍM ZACHOVEJTE KLID A ROZVAHU A OPRAVDOVOU PRAVDU, KTEROU MÁTE K DISPOZICI, NESDĚLUJTE NÁSILNÝM, NESROZUMITELNÝM A NEBO TĚŽKO PŘIJATELNÝM ZPŮSOBEM ... A HLAVNĚ SI JI NENECHTE PRO SEBE ...
DĚKUJI VÁM