Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Úvahy na téma LÁSKA

15.09.2015 00:25

Často narážím na spojení "zaslouží nebo nezaslouží si LÁSKU" ..... Podle mne je nešťastné spojovat tento posvátný cit, který ve své nejvyšší formě splývá s láskou bezpodmínečnou, s pojmem zásluh, protože nás to svádí na cestu posuzování, odměřování, obchodování a nakonec rozumového odmítání lásky, přesto, že ji cítíme v našem srdci a dere se ven a chce být cítěna a šířit se jako světlo kolem nás..........

ČÍM VÍCE LÁSKY, TÍM MÉNĚ STRACHU

ČÍM MÉNĚ STRACHU, TÍM VÍCE LÁSKY .... 

Láska může být i stavem duše, který je výsledkem duchovního rozvoje,  kdy si ji vědomě a dobrovolně přijmeme do mysli a do svého srdce a dokážeme JI používat jako základní princip vztahování se ke všemu, co v životě potkáme.

Ano láska je energie, která se šíří přenosem a všichni živí tvorové mají schopnost ji vnímat. Mají v srdci rezonátor, který ji dokáže zachytit, přijmout a zesílit a a pokud padne na úrodnou půdu, tak se pak stávají sami zářiči a jejími dalšími šiřiteli ....

To, že nedokážeme milovat tak široce abychom do své lásky zahrnuli i ty vzdálenější členy lidského společenství, neznamená, že nedokážeme milovat ... Milováním pouze svých blízkých a tou neláskou k vzdálenějším, vlastně následujeme bojové poselství předchozích generací, pro které byl život chápán jako boj.  Snažíme se tím ty nejbližší chránit, ale právě si myslím, že už se mění paradigma soužití lidí a vnímání lásky a potřebujeme pro společné soužití zahrnout do své lásky i ty vzdálenější a odlišnější členy lidského společenství, abychom nemuseli s nimi bojovat ...