Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

UTRPENÍ A POCITY RADOSTI JAKO ZPĚTNÁ VAZBA OD UNIVERZA U LIDÍ , KTEŘÍ NEJSOU PŘÍMÝMI PŮVODCI ZLA NEBO DOBRA

23.07.2020 02:24

Ano, můžou trpět i lidé, kteří nečinili nic špatného (příslušníci rodiny vojáků, civilní oběti válek a teroristických útoků, oběti epidemií...). Ale i toto se stává projevem negativní zpětné vazby od univerza....Toto "rozšíření" zla i na "nevinné" je právě jeho silným apelem. A děje se podle mne jako důsledek špatných činů a myšlenek jiných lidí ve společnosti. Tento přenos utrpení na další osoby je tlakem na pochopení příčin tohoto utrpení a na potřebu hledání nových lepších cest.

Tito lidé se stávají příjemcem utrpení za "kolektivní chyby" a prostředníkem pro otisk do kolektivního vědomí. Toto nespravedlivé utrpení je zejména pro tyto "nevinné" (ale i pro ostatní blízké) vysoce trýznivé a tím i burcující.
Velmi často vede k potřebě ukřivděných a spřízněných osob k "hledání viníka" a "spravedlivé" pomstě, ale která je často vykonávána i na nevinných obětech, což vede k opětovnému zlu.
Msta není dobrým nástrojem pokroku a harmonii a vede následně k bludnému kruhu násilí.
Zároveň je význam tohoto utrpení i v tom, že do kolektivního vědomí se tak vkládá velmi silná "kolektivní křivda". .... Pokud úroveň vědomí lidí je dostatečně vysoká, tak vyvolává silnou potřebu pro pochopení a odstranění širších příčin tohoto utrpení ......
Vzniká tak silná potřeba pro nalezení míru a harmonie.....

Podobně to funguje i v kladném smyslu, kdy vykonání "dobra" dobrodincem někomu pomůže a vytvoří se tak "OTISK LÁSKY" do informačního pole a kolektivního vědomí, což má za následek šíření "dobra" i mezi ostatní lidi.
Ten , jenž je obdarován "dobrem" nemusí vždy projevit vděčnost za dar přímo dobrodinci zpět, ale má potřebu "dobro" šířit dál. A tak se dobrodinci může "dar" vrátit odjinud a nebo ho dostane někdo jiný "potřebný" ... Pozitivní energie se tak neztrácí, naopak se šíří a také se ukládá do informačního pole a zlepšuje i pozitivně kolektivní vědomí. Vzniká tak silná pozitivní potenciální energie, která se projevuje dalšími projevy individuálního "dobra"