Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Účel světí prostředky

15.10.2019 08:42

Kdo si myslí, že ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Machiavellismus

Podle mne každý čin by měl být vykonán tak, aby sloužil svému ÚČELU, ale tak, aby ZBYTEČNĚ nezpůsoboval důsledky, které s daným účelem přímo nesouvisí a nebo vytváří situace, které nám do budoucna mohou přinést nové problémy.
Za PROSTŘEDKY můžeme považovat podle mne mimo použitých prostředků i FORMU konání.
- Její vhodnost s ohledem na specifika předmětu zájmu (čas, lidi, věci, okolí)
- přiměřenost konání (zajistit jen splnění účelu bez důsledků, které mají v sobě skrytý negativní potenciál dalších problémů) - zbrklé jednání (nedostatečně promyšlené konání bez domyšlení podstatných souvislostí a důsledků jednání).
Právě tyto použité "prostředky" mají v sobě obsažen možná nevědomý a na první pohled skrytý velmi významný VEDLEJŠÍ ÚČINEK, který nelze od hlavního účelu oddělit. Je jím ZPRÁVA okolnímu světu , čeho všeho jsme schopni a jak jsme okolnímu světu nebezpeční nebo naopak jak s ním "spolupracujeme", a tak tím formujeme podstatným způsobem podmínky koexistence nás s okolím (soužití lidí navzájem a soužití s okolní přírodou).
A proto si myslím , že ÚČEL NELZE ODDĚLIT OD POUŽITÝCH PROSTŘEDKŮ ANI JE ÚČELEM OMLOUVAT.