Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

U KTERÝCH PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ Z OBLASTI FYZIKY VIDÍM OBDOBU I V NAŠÍ PSYCHICE?

18.12.2019 18:16

Je jich celá řada, ale chtěl bych poukázat na dva z nich:

ZÁKON SETRVAČNOSTI:
Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.

Jestliže na ČLOVĚKA nepůsobí žádné vnější NEBO VNITŘNÍ síly nebo výslednice sil je nulová, pak JEHO CHOVÁNÍ SE NEMĚNÍ "setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu" (STÁLE JEDNÁ DLE SVÉHO PODVĚDOMÉHO NEBO VĚDOMÉHO PŘEDNASTAVENÍ)..

Z TĚCHTO DŮVODŮ JE ČLOVĚK OD PŘÍRODY KONZERVATIVNÍ A POKUD MÁ VYTVOŘENÉ SILNÉ VZORCE, KTERÝMI "KOMPENZUJE" TYTO SÍLY, TAK NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ JEHO VNITŘNÍCH VZORCŮ (PROGRAMŮ).

ZÁKON AKCE A REAKCE:
Každá dvě tělesa na sebe vzájemně působí stejně velkými silami opačného směru (jedné síle se říká akce, druhé reakce). Akce a reakce současně vznikají a současně zanikají.

Dva LIDÉ na sebe vzájemně PŘI INTERAKCI působí A POKUD JEDEN Z NICH NA DRUHÉHO "TLAČÍ" (OČEKÁVÁ ZMĚNU JEHO POSTOJE), PAK VYVOLÁVÁ PROTITLAK opačného směru.

POKUD NA DRUHÉHO NETLAČÍME (NEVYŽADUJEME ZMĚNU) A NÁŠ POSTOJ POUZE NABÍDNEME K "NAHLÉDNUTÍ" , PAK DRUHÝ ČLOVĚK NEMÁ POTŘEBU TLAČÍ PROTI, ALE MŮŽE BÝT "ATRAKTIVITOU" PŘITAŽEN A NAKONEC MŮŽE TENTO POSTOJ PŘIJMOUT I ZA SVŮJ.