Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Tranzovní párty - projekt tancem k integritě - 2.12.2015 19:00-22:00 Nautilus, Musílkova 58 , Praha 5 Košíře

02.12.2015 00:47

CO JE TRANCE DANCE:

Spontánní tanec, který od počátku lidské historie provozovaly jako rituál všechny domorodé kultury za účelem změny stavu vědomí a spojení s duchem, duší a životní silou.

Je zaměřený na komunikaci beze slov, interakci s vnitřním světem a obsahuje pohyb těla, naslouchání zvuku a rytmu. Mění se při něm vnímání času, prostoru a sama sebe. Jakmile se oddělíme od toho, co nazýváme "skutečnou realitou" a vstoupíme do vnitřního prostoru v sobě, který jinak nevnímáme, čas se "zastavuje". Uvnitř sebe můžeme najít odpověď na cokoli, pro co jsme do té doby venku usilovně hledali řešení.

PRŮBĚH:

Začneme protažením těla a soustředěním, při kterém se spojíme se svým tělem a najdeme si každý svou vizi, k čemu se chceme protančit (proč jsem tu právě dnes, co chci tancem transformovat nebo přivolat). Na ni navážeme dechovou technikou, která nám pomůže nastartovat cestu dovnitř.

Jak řekl Malý Princ z knihy Antoine de Saint-Exupéry: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné." Vnímání očima překrývá všechno ostatní. Můžeme si všimnout u nevidomých, jak zbystřené mají ostatní 4 smysly a jak silná je jejich intuice (6.smysl). Proto si nasadíme šátek nebo masku přes oči, budeme naslouchat rytmu svého srdce a potom se s důvěrou odevzdáme své intuici při spontánním prožitku ve tmě, kdy platí heslo: "Všechno můžeš a nic nemusíš." Každý může svobodně dělat to, co právě cítí. Můžete celou dobu tančit, ale také třeba chvílemi jen stát nebo sedět na zemi a meditovat, jak vám to bude zrovna příjemné. 

Tranzovnímu tanci ve tmě předchází tanec extatický s otevřenýma očima, při kterém se rozproudí energie v místnosti a účastníci si užijí nejprve vzájemnou interakci ve skupině na cestě k extázi. 


CO JE TRANCE DANCE:

Spontánní tanec, který od počátku lidské historie provozovaly jako rituál všechny domorodé kultury za účelem změny stavu vědomí a spojení s duchem, duší a životní silou.

Je zaměřený na komunikaci beze slov, interakci s vnitřním světem a obsahuje svobodný pohyb těla, naslouchání zvuku a rytmu. Mění se při něm vnímání času, prostoru a sama sebe. Mysl se vypíná a vědomí se rozšiřuje za pocit omezení. Jakmile se oddělíme od toho, co nazýváme "skutečnou realitou" a vstoupíme do vnitřního prostoru v sobě, který jinak nevnímáme, čas se "zastavuje". Uvnitř sebe můžeme najít odpověď na cokoli, pro co jsme do té doby venku usilovně hledali řešení.


PRŮBĚH:

19.00 až 19.30: čas pro naladění, protažení a soustředění, spojení se svým tělem jako s nástrojem a nalezení vize, k čemu se chcete protančit (proč jsem tu právě dnes, co chci tancem transformovat nebo přivolat). Následuje dechová technika, která vám pomůže nastartovat cestu do vnitřního světa.

Jak řekl Malý Princ z knihy Antoine de Saint-Exupéry: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné." Vnímání očima překrývá všechno ostatní. Můžeme si všimnout u nevidomých, jak zbystřené mají ostatní 4 smysly a jak silná je jejich intuice (6.smysl). Proto je dobré zakrýt oči šátkem nebo maskou, naslouchat rytmu svého srdce a potom se odevzdat své intuici při spontánním prožitku ve tmě, kdy platí heslo: "Všechno můžeš a nic nemusíš." 

19.30 až 20.30: Extatický tanec

20.30 až 21.30: Tranzovní tanec

Každý může svobodně dělat to, co právě cítí. Můžete celou dobu tančit, ale také třeba chvílemi jen stát. sedět nebo ležet na zemi.

Prožitku z tranzu není mysl schopná porozumět, nesnažíme se ho proto chápat, jen ho prožívat a vstřebat. 

Závěr od 21.30 do 22.00 bude patřit zklidnění, sdílení v kruhu a občerstvení se. Po celou dobu vás budu provázet, tančit s vámi, zvučit, chřestit, vykuřovat a spoluvytvářet prostor, ve kterém se můžete uvolnit.

Tanec bude doprovázet reprodukovaný hudební mix (etno, afro, didgeridoo, trance, orient) a živě zvuk bubnů, chřestidel a zvonků ve spolupráci s Andrejem Simkarou Kolářem(https://www.facebook.com/simkara.kolar).

P.S.: Nejsou nutné žádné předchozí taneční zkušenosti. Přineste si s sebou svůj neprůhledný šátek nebo masku přes oči, co se nosí na spaní a volné oblečení na převlečení.

REZERVACE: Platí jen rezervace e-mailem na asha.amenti@gmail.com (jméno, telefonní číslo a název akce). UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK je 30.11.2015.

VSTUPNÉ: 290,- Kč za 3 hodiny (honorář pro mně, bubeníka a pronájem místnosti) + 60,- Kč občerstvení na závěr (voda s citrónem a vegetariánské občerstvení), celkem 350,- Kč


INFO O MNĚ:

Moje jméno je Asha. Než jsem se vydala na terapeutickou dráhu, hodně let jsem se bavila profesionálním tancem a tančím dodnes. Tanec je součástí mého života od narození, i moje matka byla tanečnice. Účinek hudby a tance na zdraví jsem pozorovala sama na sobě už od dětství, hudba mně dokázala zvednout z postele a roztančit moje tělo, i když se mi zdálo, že jsem nemocná. 

Tranzovní tanec se objevil jako součást terapie v létě 2011, v době, kdy jsem se vrátila z nemocnice po prodělané borelióze a sarkoidóze. Ájurvédský lékař mi doporučil během rekonvalescence po nějakou dobu přestat s tancem a cvičením. Následovala jsem jeho radu, ale tanec se stejně začal vynořovat v mojí práci, tentokrát v nové podobě. Mojí vizí byla pomoc lidem, kteří ke mně přicházeli na masáž, aby uvolnili ztuhlé tělo a mysl. Na oči jsem každému nasadila šátek, aby se mohl soustředit hlavně na sebe a začali jsme tančit. Lidé se před terapií uvolnili emocionálně i fyzicky, někteří se dostali i do lehkého tranzu a naše setkání se tak protáhla na 3 a více hodin. O rok později se objevila myšlenka rozšířit tanec individuální na skupinový. Činnost více lidí najednou se stejným záměrem má větší sílu. 

Více informací o mně na https://ashaa.cz/


ENGLISH TEXT:

We start with ecstatic dance (you have your eyes open), in which raise the energy in the room and participants enjoy first interaction in the group on the way to ecstasy.

WHAT´S TRANCE DANCE:

Spontaneous dance that all indigenous cultures have made to alter the state of consciousness and connection with spirit, soul and life force. It is about communicating without words, interacting with the inner world and includes free body movement, listening to the sound and rhythm. The mind shuts down and consciousness extends beyond a feeling of restriction. It is good to cover your eyes with a scarf or mask, listen to the beat of your heart and be guided by intuition.


SCHEDULE: 

7pm-7.30pm: 
Time for stretching, concentration, connection with your body as an instrument, finding a vision of why you want to dance today. Breathing technique that will help you start the journey to the inner world.

7.30pm-8.30pm 
Ecstatic Dance

8.30pm-9.30pm 
Trance Dance

9.30pm-10pm 
Relaxation, sharing in a circle, refreshments

MUSIC: mix (ethnic, afro, didgeridoo, trance, orient) and the live sound of drums, rattles and bells in cooperation with Simkara (https://www.facebook.com/simkara.kolar)

RESERVATIONS: By e-mail to asha.amenti@gmail.com (name, phone number and name of the event). DEADLINE is 30.11.2015.

PRICE: 290, - CZK (fee for me, live musician and rent of the room) + 60,- CZK refreshment (water with lemon and vegetarian food at the end) = 350,- CZK

PS: There is no need for previous dance experience. Bring your scarf or mask over your eyes and comfortable clothes.

ABOUT ME: 

My name is Asha. I enjoyed the professional dance many years before I started working as a therapist, and I'm still dancing. Dance is a part of my life since birth, my mother was a professional dancer as well. I watched the effect of music and dance on myself since childhood. Music could lift me out of bed and put my body in motion, even though I had a fever.

I joined trance dance as part of massage therapy in 2011 when I returned from the hospital after Lyme disease and sarcoidosis. My Ayurvedic doctor suggested during recovery for some time to stop dancing and exercise. I followed his advice, but dance began to emerge in my work, this time in a new form.

My intention was to help the people who came for a massage in order to relax the body and mind. I put a scarf on their eyes to concentrate on themselves. People relaxed emotionally and physically, some of it also went into a trance and our meeting was extended to 3-5 hours. A year later came the idea to expand on the individual dance group. The activities of multiple users with the same intent has greater strength.