Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Svoboda ... co pro nás znamená?

12.03.2018 21:54

Můžeme prožívat opravdovou svobodu? 

Je svobodou poznaná nutnost, jak tvrdili Marxisti?

Podle mne je svobodné jednání přirozeným právem a potřebou lidí, které vyplývá z daru vědomí a schopnosti volby svých činů ....

Ke svobodnému jednání ale patří nerozlučné dvojče - Odpovědnost. Pokud člověku sebereme možnost svobodného jednání, tak mu sebereme i odpovědnost  za toto jednání. Čím více dáme svobody, tím i více umožňujeme dotyčnému převzít za svůj život odpovědnost. Protože jsme tvorové kolektivní, tak přirozeně musíme brát ohled na svobodné jednání druhých a svým jednáním nezasahovat do práv a svobod ostatním, aby i oni mohli to samé pskytnout nám.

Velmi často vlastně dobrovolně omezujeme svou svobodu výměnou za nějakou pro nás potřebnou hodnotu a vlastně ji prodáváme a s ní i své činy a životy.  

Velmi často se lidé svobodného jednání cizích lidí bojí s tím, že se člověk bude chovat egoisticky a bude žít svou svobodu na úkor naší a jiných lidí. Toto tvrzení ale nemusí platit pro vědomé a odpovědné lidi, kteří jsou si vědomi nutnosti reciprocity svobody a rovnosti práv a odpovědností a jsou schopni svou svobodu omezit v zájmu cizí svobody. Reálně ale většina z nás není schopna opravdu svobodně a odpovědně žít, protože z důvodu nevědomých jedinců žijících sobecké paradigma na možnost takového svobodného soužití rezignují a stávají se spolupachateli a pak i podlehnou pokušení zneužít svou moc na úkok jiných, než aby se pouze takovému jednání od druhých bránili jen ochranou svých práv a svobod.

Svoboda bez vědomého a odpovědného jednání je jen chaos ....Napadlo mne, že cesta ke svobodě může vést přes to, že si opravdu uvědomíme její neoddělitelnou potřebu a funkci pro lidské pokolení a pak ji vědomě  respektujeme u sebe i její hranice u druhých..

Dalším důležitým partnerem pro svobodné jednání je naše živá a neživá příroda a její zákony. V této oblasti vnímám potřebu velikého respektu a pokory pro hranice , které nám dává řád vesmíru , abychom se nemuseli s nimi neustále dostávat do konfliktu a abychom svým jednáním přírodu nepoškozovali a nenarušovali její harmonii, kterou nejsme schopni plně chápat a tak i převzít za to odpovědnost  .. Svými nevědomými činy můžeme přírodu natolik poškodit, že tím ohrozíme i vlastní existenci ....