Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

SVOBODA A ODPOVĚDNOST

23.06.2021 01:38

Potřeba svobody je důsledkem daru vědomí, které chce využít svůj potenciál a i možnost volby z možností, které se nám nabízí a konat v souladu s tím, co je podle nás a pro nás nejlepší. Za tuto volbu, pokud ji konáme vědomě,  neseme osobní odpovědnost.
Pokud se naše konání podstatným způsobem dotýká jiného tvora (nebo i neživé přírody) a jeho "svobody", tak bychom měli konat i s vědomím odpovědnosti za takový zásah do svobody a života jiného a svou "svobodu" podle svého vědomí a svědomí korigovat. V tomto případě svým konáním neseme určitým dílem i spoluodpovědnost za jejich život (stav přírody). Pokud je to možné, tak bychom měli s dotčenými "tvory" hledat konsenzus koexistence se vzájemným respektem a ohledem na svobody a potřeby toho druhého (zasahování do funkce přírody). 
Pokud si myslíme, že svou svobodu sami "neuneseme" a nebo jsou v okolí jiní, kteří podle nás více rozumí životu, pak můžeme svou svobodu vykonávat dle jejich "pojetí svobody" a tím i se s nimi propojit ve spoluodpovědnosti až do té doby, dokud nám to bude dávat smysl a můžeme jim důvěřovat.
I tak se své osobní svobody nezbavujeme a vždy i neseme za  své konání i svou osobní odpovědnost.