Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

SEX JAKO DAR I PROKLETÍ PRO NAŠE VZTAHY

03.10.2021 23:09

Hodně lidí považuje sdílení fyzické intimity - milování (sex) za velmi osobní, delikátní a intimní záležitost a to díky i silnému exkluzivně monogamnímu vzorci spojenému ještě s pocitem viny a studu, který jsme získali díky křesťanské kultuře.
Toto silné přednastavení jim tak předurčuje prožívat slastné okamžiky právě jen a pouze se svým (nejčastěji jediným) intimním partnerem. Díky tomu vzniká přirozená "fyzická" závislost na tomto partnerovi, podobně jako na "heroinu".
Je to na jednu stranu veliká "pomoc" od přírody a od tohoto "umělého vzorce"  pro udržení partnerství, kdy se milování stává přirozeným "léčivým" prostředkem a dodavatelem pozitivní energie pro překonání těžších společných chvil, které život zákonitě přináší. Díky tomu se sex stává i silným stabilizačním nástrojem pro dlouhodobé trvání vztahu.
Na druhou stranu ale  i tím vzniká závislost a může se to stát "prokletím" v případě, že vztah začne být toxickým ( destruktivním pro jednoho nebo oba partnery).
Naštěstí se i přirozeně děje to, že soužití s toxickým partnerem postupně ničí lásku mezi nimi a i se postupně vytrácí fyzická přitažlivost a mění se v lhostejnost až ve fyzický odpor.
Proto je "vyhasínání" fyzické intimity častým a dobrým indikátorem toho, že ve vztahu je něco "špatně".
Tento proces ale bývá delší, a tak zpomaluje rozpad vztahu a tak i partneři mají více času na sobě a na vztahu zapracovat a tím vztah možná ještě zachránit.
Další problém vzniká tím, že někteří z nevědomých lidí i zneužívají této silné vazby k manipulaci s partnerem až k vydírání pro dosažení svých osobních cílů.
Další problém vzniká při "při výrazně rozdílné potřebě prožívání fyzické intimity a to jak z hlediska četnosti tak z hledisku způsobu. Problém je i v tom, že oblast sexu je pro mnoho lidí velmi citlivou záležitostí a jsou v ní lehce zranitelní a i se za své "projevy" stydí. Z těchto důvodů bývá oblast milování často a dlouhodobě vnímána partnery dost rozdílně, ale nejsou schopni si jasně říci co je pro ně špatně a co jim naopak v této oblasti chybí.
Pokud se jim nepodaří prolomit komunikační bariéru a nedokážou sladit vzájemné potřeby, tak opět může dojít k postupné ztrátě vzájemné přitažlivosti a i často pak hledají uspokojení jinde (milence/ky), což velmi často vede k rozpadu vztahu. 
Je pravdou, že oblast sexuality je dlouhodobě opomíjena a zkreslována při výchově dětí a mladistvých a to jak v rodině tak v běžném vzdělávacím systému. Navíc i bývá nabourána pornografií a romantickými příběhy v kultuře. Z těchto důvodů si myslím, že se vyplatí věnovat se studiu tématické literatury případně i požádat o terapeutickou pomoc a nebo i zajít na seminář, který je určen právě na objevování tajemství sexuality a odstraňování možných problémů.
Potřeba blízkosti a sdílení dotyků a fyzické intimity je jednou ze základních potřeb většiny lidí a vyplatí se ji věnovat dostatečnou pozornost a řešit případné vzniklé problémy.