Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

ROZUM,SRDCE,TĚLO, EMOCE, POCITY, DUŠE, PODVĚDOMÍ ANEB CO VLASTNĚ ŘÍDÍ NÁŠ ŽIVOT?

23.07.2020 02:15

Dar ROZUMU je mohutným pomocníkem pro náš život. Je kontrolním, analytickým, syntetickým a výkonným orgánem. Už se nám lidem podařilo v mnoha oblastech u "jednodušších" dějů nahlédnout do zákonů přírody a díky tomu i do jisté míry umíme "předvídat budoucnost". U složitějších a zejména společenských dějů ale jeho "jasnovidectví" je již značně omezené.. :-(

Je schopen vytvořit úžasné věci, ale může se stát díky své nedostatečnosti i nástrojem zkázy. Sám o sobě totiž není natolik moudrý a silný, aby nás vždy uchránil před špatnou volbou a destruktivními činy vůči sobě ale i okolí.

V životě jednáme nejprve na základě informací, které získáme skrze TĚLO (jeho smysly, ale i další fyzické pocity v těle, které mysli dávají zprávu, co se děje se samotným tělem, ale i o tom , co se děje v jeho okolí).
K tomu, abychom dobře reagovali i na složitější problémy, zejména na nové situace, máme k dispozici i další a někdy i důležitější zdroje našich informací a tím jsou SRDCE (intuice a podvědomí) a signály DUŠE a EMOCÍ. To vše je skryto v našem PODVĚDOMÍ, kde jsou uloženy i NAŠE VZORCE CHOVÁNÍ a návyky, které jsme získali hlavně od svých rodičů a pak v průběhu života zkušeností a působením okolí. Právě tyto vzorce NÁS HLAVNĚ ŘÍDÍ a ovlivňují naše jednání a to NEVĚDOMĚ automaticky (jakýsi "autopilot") nebo naší VĚDOMOU VOLBOU, kdy vybíráme z minulých dějů, které jsme zažili, ten podobný, a na základě tehdejší zkušenosti VOLÍME své činy v přítomnosti.
Právě v případě nových situací a sociálních jevů nejprve aktivněji vnímáme vznikající POCITY V SRDCI A V TĚLE, které se následně zvědomují rozumem, a tak získávají konkrétní podobu prostřednictvím myšlenek, přání, očekávání, obav a cílů. Tato "analýza a plán dalších kroků" jsou opět poslány do našeho srdce, které si to "procítí" a vrátí rozumu odpověď v podobě odpovědi ANO nebo NE.
Tento MENTÁLNÍ "PING-PONG" probíhá tak dlouho, až jak rozum, tak srdce jsou v konsenzu a člověk se odhodlá jednat v souladu "se svým nejlepším vědomím a svědomím".
Není ale dobré pokud řízení svých činů odevzdáme jen rozumu, ale ani není dobré podléhat jen srdci a emocím.

NOVÉ A SPOLEČENSKÉ jevy bývají často natolik komplexní a složité a hodně se mění i OKOLNÍ PODMÍNKY, že je třeba naslouchat jak rozumu a zkušenostem (PROVĚŘOVAT STÁLE JEJICH PLATNOST), tak možná více srdci a intuici a nespěchat s rozhodnutím (pokud máme na to čas).

V současnosti je PREFEROVÁNO se rozhodovat hlavně na základě RACIONÁLNÍ úvahy a často si účelově racionalizujeme naše rozhodnutí i na základě našich přání a NENASLOUCHÁME naší intuici a srdci nebo pocitům v těle nebo je dokonce vědomě potlačujeme, a to přesto, že od nich dostáváme varovné signály. A tak se často stává, že nevyužijeme jejich "moudrost" a zvolíme "racionální" variantu, která se nakonec ukáže jako mylná.