Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Proč se chováme určitým způsobem a kdy to měníme?

22.10.2018 01:54

Ne/čiň jinému to, co chceš aby ne/činil tobě.. A měj na paměti stejnou měrou zájem svůj i ostatních, ale dávej to nejprve jako DAR , pokud můžeš, a nečekej, že to bude nejprve činit on jako první .. Buď příkladem, ale ne obětí , aby on mohl svobodně činit to samé...Pokud se nedočkáš ihned stejné reakce, nezoufej a vytrvej ve svém postoji s trpělivostí a láskou, kterou ještě dokážeš prožívat, ale neměň své přesvědčení jen pro to, že druhý nekoná v souladu s tvým a jednej tak, abys neporušoval své zásady, pokud sám nebudeš přesvědčen, že je třeba je v sobě v zájmu svém i ostatních změnit ....