Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

PROČ POTŘEBUJEME SDÍLENÍ INTIMITY?

16.11.2019 05:23

Intimita je souhrn našich vlastností, které nevidí ostatní na první pohled, protože jej z různých důvodů skrýváme (strach ze zneužití, skrytí nějakého nedostatku, stud, morálka a kulturní vzorce, snaha o účelové zatajení až manipulace). Díky tomu, že je důležitá část naší osobnosti jiným skryta a nemůžeme ji s ostatními sdílet, tak dochází i k určitému pocitu oddělení a osamělosti. Z tohoto důvodu máme i potřebu tuto intimitu s někým sdílet a získat tak určité potvrzení nás samotných někým jiným, než jsme my sami, protože do jisté míry o sobě pochybujeme. Pokud se nám podaří svou intimitu s někým sdílet, pak získáme užitečnou zpětnou vazbu, ale i možnost se podělit s někým o radosti i starosti. Sdílení hluboké intimity tak působí osvobozujícím a posilujícím efektem a přináší i lidem potřebné vzájemné pochopení a tím i posiluje u partnerů jejich lásku a s ostatními jejich pospolitost. Velmi často se bojíme intimitu sdílet kvůli zranitelnosti naší nebo toho, s kým ji sdílíme. Paradoxem je, že malá otevřenost právě přináší mnoho nepochopení a je nakonec zraňující mnohem více. Sdílení intimity by mělo být co nejautentičtější. Je velmi důležité pro navázání vzájemné důvěry a protože se týká velmi citlivých niterních vlastností každého z nás, tak je i velmi důležité, abychom ji sdíleli takovou formou, abychom druhého ani sebe nezraňovali. Za intimitu lze považovat i intimitu fyzickou - vzhledovou (nahotu) nebo dotykovou (od přiblížení se po dotyk, až po spojení při milování). Nejdůležitějšími druhy intimit jsou verbální a emocionální intimita a pro lepší soužití lidí jsou nezastupitelné. Verbální a emocionální intimita je velmi důležitá i jako určitá "předehra" před intimitou fyzickou a zpětná vazba a sblížení se odehrává i v rovině " vidím tě, cítím tě, rozumím ti, důvěřuji ti". Někdy prostý dotyk nebo obejmutí je výmluvnější než stovky slov.