Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

PROČ NÁM NEJDE SE HNED ZMĚNIT, KDYŽ VÍME CO A PROČ?

07.08.2020 16:45

Od poznání příčiny našeho trápení až k jeho odstranění je cesta dlouhá a to tak dlouhá, jak dlouho nebo jak hluboko jsme do sebe uložili onen pro nás nefunkční vzorec, podle kterého se hlavně podvědomě a nebo vědomě chováme. Někdy se tento vzorec vytvářel i několik generací před námi.

Důležité je být trpěliví a při prvním problému nezačít pochybovat ani o sobě a ani o možnosti té změny. Pokud se nezastavíme a třeba malými krůčky se posouváme k oné změně, tak nakonec dojdeme k cíli. Je třeba v sobě přeprogramovat starý nefunkční ale "zabydlený" vzorec a nahradit ho lepším, což většinou není snadné a trvá to dlouho.

Celá ta cesta následuje přibližně následující vývoj :
1. Něco nás opakovaně a dlouhodobě trápí
2. Uděláme sami v sobě (ale většinou se to neobejde bez cizí pomocí) analýzu toho co se nám děje, jak se nám to děje a hlavně PROČ.
3. Odhalený vzorec (trauma) znovu prozkoumáme a poctivě najdeme a zvážíme i pro nás KLADNÉ důvody, proč tak činíme a zvážíme jestli tyto důvody nepřevládají nad trápením, které nám to přináší.
4. Pokud stále opravdu bytostně toužíme po změně, tak je třeba najít nový vzorec chování (nebo jak vyléčit trauma), který nám lépe vyhovuje.
5. Vytvořit si nějaký mechanizmus, který nám v kritický okamžik zvědomí , že se chováme podle vzorce, který nechceme a i si najít mechanizmus, který nám pomůže již toto staré jednání neopakovat (získat čas, utišit emoce, uvědomit si, že to nechci).
6. Zachovat se opakovaně podle nového vzorce chování
7. Nepůjde to snadno a budou se ozývat vnitřní našeptávači, kteří budou chránit starý vzorec.
8. Po dobu "přeprogramování" je třeba zachovat velikou trpělivost a vytrvalost a i laskavost k sobě a nenechat se zviklat vnitřními pochybnostmi, ale i reakcí okolí, které není u vás na toto nové jednání zvyklé a budou si chránit i své návyky.
9. Pokud vydržíme nějakou dobu a zvolili jsme si opravdu lepší vzorec, tak zjistíme, že je to stále snazší a i se cítíme lépe a lépe.
10. Nakonec i okolí si na to zvykne a přestane nás tlačit do starého vzorce.
11. Teprve tehdy, když tento vzorec "integrujeme" přijmeme do svého srdce, tak se stane součástí naší pozměněné identity a budeme již schopni skoro automaticky reagovat podle nového vzorce 

Přeji Vám hodně trpělivosti a štěstí na cestě k lepšímu životu