Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

"PRAVDA" JAKO NÁSTROJ MOCENSKÉHO BOJE

29.06.2022 03:16

To, že se někdo snaží vydávat právě svůj pohled na pravdu za ten jediný správný, neznamená, že ho opravdu má. Podle mého názoru je to velmi neoprávněné tvrzen a je to jen matení lidí.
Pohled na PRAVDU o společenském dění (výklad minulosti , analýza současnosti a předvídání budoucnosti) je velmi subjektivní a závislý na individualitě "vykladače" tohoto pohledu.
Je velmi ovlivněn jeho historii, zkušenostmi, vnitřními vzorci (kulturou) a jeho individuálními zájmy (účelový a zavádějící výklad ) a v neposlední řadě na schopnosti co nejlépe popsat "poznání" a schopnosti i toto poznání předat někomu jinému.
To, že  neexistuje všeobecná dohoda o nemožnosti "VLASTNIT PRAVDU" je umožněno tím, že jsou skupiny lidí, kteří jsou ochotni věřit "pravdám" svých vůdců (autoritám A PODLÉHAJÍ IDEOLOGII) a vůdcové sami nemají z pochopitelných důvodů ochotu uznat, že vlastně nikdo nemůže být majitelem a "šiřitelem" té pravé A UNIVERZÁLNÍ pravdy..