Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

PF 20211202 FP

23.12.2020 05:49

Vážení přátelé, tento rok bude mé zamyšlení u příležitosti konce roku poněkud jiné, ale vlastně i podobné.

Pro mne byl tento rok opět naplněn mnoha ději, které rozvibrovaly mé emoce, ale opět mne přivedly k vděčnosti, ale i k většímu porozumění a jakémusi klidu a k hodnotám, které mi připadají, že mají pro mne a možná i por Vás opravdovou smysl.

Opravdu upřímně Vám všem přeji zažívat co nejméně bolesti a naopak co nejvíce radosti hlavně v přítomnosti, která se rodí každičkou vteřinu našeho života. Svátkem pro nás nejsou jen svátky stanovené určitým datem, ale posvátným je život sám, který můžeme prožívat.
Právě každodenní přítomnost má zásadní vliv na náš stav psychický a fyzický a do značné míry nás směřuje i do dějů budoucích.
Vše opravdu krásné, co prožijeme nám už nikdo nevezme a posílí to naši vnitřní energii, kterou budeme všichni určitě potřebovat.

Nemohu několika slovy vyjádřit vše podstatné, s čím bych se chtěl s Vámi podělit, a tak napíši pár mých myšlenkových esencí, z kterých byste to mohli vycítit:

Pokud se nám podaří uvidět to, za co můžeme děkovat, zjistíme, že toho je stále více a s vděčností přijde i radost.

Pokusme se hledat řešení konfliktů ne skrze "prosazení"  (WIN-LOSS) ani skrze kompromisy (LOSS-LOSS), ale skrze opravdový KONSENZUS (WIN-WIN), který je vítězstvím pro obě strany.

Čas, který věnujeme s láskou sobě, přinese lásku i ostatním a čas, který věnujeme s láskou ostatním, přinese lásku i nám.

Partnerství je výhodný společný projekt "spolužití". Láska je vzácná "návštěva", která odejde jinam, pokud o ni dobře nepečujeme.

Jedině život v pravdě nám přináší opravdová řešení.

Když neřekneš o své bolesti, zdržuješ ji ve svém srdci. Stáváš se nesrozumitelným a odmítáš dary, které by ti mohly pomoci.

Opravdovým štěstím není pro nás výhra ve sportce, ale pochopení cesty, jak si štěstí můžeme vytvářet sami.

Nehledejme venku "dokonalost" pro sebe, ale najděme takovou "dokonalost" v sobě, aby byla přijatelná i pro okolí.

Nejvíce zklamání si přitáhneme do života tím, že si vytváříme nadbytečná očekávání.

Pokud chceme žít šťastně a spokojeně jako v ráji, pochopme a přijměme, že život není ráj.

Co můžeš udělat zítra nemusíš dělat dnes. Dnes je čas prožívat to, co nejde odložit. Třeba se radovat, pokud je ta možnost.

"Zaměstnavateli" prodáváme svůj čas a dovednosti, nikoliv SVOU DUŠI.

Opravdovým vítězem boje je boj samotný, který každým naším bojem získává od nás výživu pro svou další existenci.

Pro mne je jediné "vítězství", které je opravdovou čirou radostí a to je vítězství, při kterém nikdo neprohraje.

Respekt můžeme dát každému, ale jen některým můžeme dávat svůj čas a energii, protože mají své omezení.

Velikou vírou v nedokonalý rozum mu někdy umožňujeme generovat veliký strach a někdy i veliké hlouposti.

Podmíněná "láska" je jen projevem uspokojení z naplnění našeho očekávání. Promění se v nespokojenost, pokud se očekávání nenaplní.

Štěstí máme teprve dost, pokud nám ho nemusí nosit z venku host .

Právě taková duše, jaká jsi, jsi tady vítána, abys mohla rozvinout a naplnit svoji jedinečnost a obdarovat i ostatní.

Den bez radosti a lásky dělá místo pro pocit smutku a strachu. Nečekejme na radost a lásku, ale učme se ji vidět a žít každý den.

Pravdivost a autenticita přináší pochopení a úlevu. Ohrožuje jen ty, kteří potřebují něco skrývat.

Chceme-li lepší život, pak především sami ho žijme lépe a to i tím, jak ho předkládáme ostatním.

Každá energie opravdové lásky, která se propojí s naším srdcem, je pro nás velikou ctí. Stáváme se tím pomocníkem stvořitele.

Chceme-li prožívat radostný život, tak bychom se měli naučit uvidět krásu a radovat se z toho, co máme právě teď k dispozici.

Než někoho za něco osočíme, podívejme se nejdříve do zrcadla.

Vnější krása se brzy okouká, pokud není projasňována krásou vnitřní.

Nebraňme se blízkosti. Rozevřeme náruč, zavřeme oči, obejměme se a nechme mluvit naše srdce. Ona hovoří pro ně srozumitelným jazykem lásky.

Pokud chceme rozumět více jeden druhému a být si blíž a moci odložit strach a otevřít AUTENTICITU, naučme se NENÁSILNĚ KOMUNIKOVAT.

Žít více pravdivě k sobě i k okolí vyžaduje bdělost, odpovědnost, odvahu, férovost a laskavost. Odměnou nám bude šťastnější život.

Kdo chce být šťastný, měl by se naučit neulpívat na minulosti, přítomnost prožívat naplno a budoucnost vnímat jako šanci a výzvu.

Navzdory všemu "špatnému" , co se kolem nás děje, nezoufejme a nenechme se "otrávit" a přijměme svůj život s nadějí a s hledáním krásy a cest, které nám přinesou více spokojenosti a radosti.
Věřím tomu, že nejsme tady a teď každičký z nás náhodou a že můžeme svůj život prožít smysluplně a přínosně ne jen pro sebe, ale i pro ostatní.

Objímám
Váš a svůj
Simkara Andrej Kolář