Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

PF 2019-9102 FP

24.12.2018 22:38


Vážení přátelé, je mým zvykem se na konci roku pozastavit a vyjádřit nějaký pocit a myšlenky z uplynulého roku. 
Silně vnímám, jak se všechno stále velmi rychle mění a technický a společenský pokrok akceleruje všechny oblasti života a něco nám to přináší a něco to s námi dělá:

Automatizace výroby přináší,že se lidi už zase bojí o práci, že jim jí vezmou roboti. 
Informační technologie jsou dostupné ale i zrádné. Všichni jsou napojeni na řízené informace, kterým podléhají. Čím dál tím více lidi přesouvají svou komunikaci do mobilu a na internet a upadá osobní lidská autentická komunikace a někteří se více uzavírají a oddělují. Ale není už možné utajit, co se stane na druhém konci planety 
Náš vliv na naši planetu způsobuje, že ten náš skleník se nám začíná přehřívat a začínáme se topit v odpadcích a země skučí
Migrace lidí je důsledkem toho, že všichni chtějí žít lépe a opouštějí své domovy a jiní se bojí že přijdou k nim a přinesou s sebou své manýry.
Změny ve společenských zvyklostech způsobují že staré přestává platit a nové ještě nefunguje. Z demokracie se pomalu stává fraška a divadelní hra. Na jednu stranu je možné žít svobodněji, ale i přibývá hromada uměle stanovených pravidel a omezení. Více svobody a změny opět u některých vzbuzují více strachu a volají po starých pořádcích.

Vypadá to, že negativa z toho vyplývající v některých oblastech převažují nad přínosy a mohli bychom podléhat skepsi ...

Už dříve jsem se setkal i u sebe s tímto pocitem, ale už tenkrát jsem se s tím vyrovnal ...

Jsem přesvědčen, že je ale i dnes dost lidí, kteří si uvědomují, co se děje a že, jsme se neocitli tady a teď náhodou! Tady a teď je naše příležitost naplnit naše poslání a největší šance naplnit i konkrétním obsahem pojmy jako je smysl naší existence, láska, štěstí, pravda a krása .....ale i soucit, respekt a pokora. 
Každý má své jedinečné vlastnosti a některými převyšuje schopnosti jiných. Myslím si, že je nutné zůstat v pokoře a nezneužívat svou sílu a moc na úkor ostatních, ale právě naopak....Vždyť ta síla a naše talenty jsou darem od univerza, který má v sobě potenciál naplnění právě v pomoci slabším ale i našemu lidskému společenství a naší krásné planetě. .....Podle mne nejvíce pomůžeme změně k lepšímu tím, že se nejprve změníme sami a staneme se vzorem pro ostatní a to i svou trpělivostí, respektem a pochopením pro odlišnost a schopností širší lásky , ale i vytrvalostí .....

V tomto roce jsem dostal opět spoustu darů v oblasti porozumění lidem a života jako takového, ale i v emoční oblasti, které mne naplňovaly radostí a štěstím a byl jsem i u radosti druhých. Opravdu chci tímto všem bytostem a univerzu poděkovat, ale i sobě, že se mi to tak děje. Cítím určitý klid a neustále doutnající radost .... Velmi rád se s kýmkoliv z Vás potkám a budu s Vámi sdílet naše dary a jedinečnosti...

Chtěl bych vás vyzvat a popřát Vám, 
abyste se nenechali otrávit těžkostmi života a naopak se učili kolem sebe vidět více krásy, lásky, radosti a štěstí a podaří-li se vám to uvidět a budete -li tím "nasyceni", sdílejte to s ostatními a buďte pro ně světlem a nadějí. Zkuste ze svých jedinečných darů učinit i zdroj obživy a naplnění svého života tak, abyste tím i pomáhali a obdarovávali i ostatní a hlavně, aby vám to přinášelo více štěstí, radosti a naplnění do Vašeho života .... haleluja .... 

 

Svůj ale i Váš 
Andrej Kolář