Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Partnerství a Láska

31.01.2019 23:57

Partnerství a láska vznikají z jiných zdrojů a sice z hlavy a ze srdce, a proto nemusí jít vždy spolu. Partnerství je určitý společný projekt a vzájemná "smlouva" za účelem společného naplňování určitého společného cíle. Láska je mysterium a žije si vlastním životem. Můžeme ji pouze vytvářet příznivé podmínky pro to, aby mohla stále tančit a radovat se a měla i dost sil a pak ji hlavně radostně a s vděčností dávat. 

Můžeme se marně pokusit si ji ochočit a vyžadovat ji nebo zakazovat sobě či jiným. Můžeme si ji splést s obchodním artiklem, ale tím z ní vytváříme nástroj ega a podle mne to již do LÁSKY nepatří a od její božské kvality se tím vzdalujeme ... 

Partnerství bez lásky je zranitelné a mění se na pragmatické spojení společníků v S.R.O a je ohroženo podstatným porušením dohod nebo dosažením cíle společného projektu a nebo, když směřování partnerů se podstatně odchýlí a stávají se vzájemnou přítěží. Dále dlouhodobé prožívání partnerství bez lásky z obou vytváří jedince s postupnou ztrátou citlivosti, aby nemuseli cítit bolest a ztrácí důvěru v lásku a schopnost ji prožívat.