Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

ODSOUDIT NĚKOHO JE SNADNÉ, ALE ODPUSTIT JE DALEKO TĚŽŠÍ. POKUD POCHOPÍME, MOŽNÁ NEBUDEME MUSET SOUDIT ANI ODPOUŠTĚT ...

07.08.2020 16:52

Pokud narazíme v jednání člověka na něco, co nám připadá zlé a nepochopitelné, nespokojme se s tím, že ho pouze odsoudíme a zatratíme ho ve svém srdci. Pokusme se opravdu pochopit příčiny jeho jednání, které nemusí být až tak zřejmé.

Hledejme hlouběji v jeho příběhu, duši a motivaci a nakonec možná objevíme, že za vším je láska a nebo nedostatek lásky a nebo přemíra strachu a nebo nevědomí.

Je velmi pravděpodobné, že se i my v životě můžeme ocitnout v jeho situaci a budeme cítit ono odsouzení jako bolestivé a nespravedlivé.

Naše nedobré jednání může být jen důsledkem našich předchozích nedobrých zkušeností a převzatých vzorců. Většina z nás koná v "dobré víře", a tak naše činy mohou být jen replikováním "chyb" předchozích generací .

Prosté odsouzení zlého jednání nás odděluje jeden od druhého, a tak pečlivě zvažujme, než si zavřeme cestu jeden k druhému ...