Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

NE JEN VÝCHOVA DĚTÍ POTŘEBUJE CITLIVOU ZMĚNU

28.12.2023 02:26

Ano schematická a zastaralá výchova a vzdělávání našich dětí se můžou stát nevhodnými a nepřinesou jim návyky, a dovednosti které by jim usnadňovaly život a přinášely  jim i opravdové štěstí a spokojenost.
Bohužel my lidé hledáme nejraději jednoduchá a rychlá řešení a pak je často nasazujeme necitlivě a ve svém důsledku kontraproduktivně na životní situace a to se týká výchovy našich dětí, ale i dalších oblastí života, které se mění společně s tím jak se velmi dynamicky mění naše společnost..
Každá dlouhodobě nefunkční pravidle se stávají extrémem a  přináší nakonec změnu, ale často takovou, že dojde k "překmitu" na druhou stranu a tak po určitý čas může nastat i opačný stále nevhodný extrém.
To že se to děje i dnes v případě výchovy dětí, je ale právě důkazem toho, že bylo v té výchově něco špatně a že bylo třeba něco změnit.
Jsem přesvědčen ,že ale dochází právě i ve vzdělání a výchově stále k nesouladu mezi jejich funkčností a potřebami nové doby.
Je na nás změny dělat citlivé a vysoce vědomě, aby právě nedocházelo ke schematickým extrémním překmitům, kdy se může stát, že "s vaničkou se vylívalo i dítě".
Doba je ale překotná a vyžaduje změny. V mnoha případech už není možné  žít "postaru" a vychvalovat "staré dobré časy".  Prostě není možné "se vrátit na stromy".
Díky pokročilým technologiím jsou lidské zásahy do života lidí i přírody natolik veliké, že je nutné vše sledovat daleko častěji a citlivěji a vědoměji a s velikou pokorou, aby nedocházelo k případným dramatickým zásahům jak do fungování lidské společnosti, tak i do fungování přírody.
Zanedbáním tohoto "přezkoumávání" a "přizpůsobování" by se mohlo stát, že naše chování by se mohlo stát dramaticky destruktivním jak pro nás samotné, tak pro okolní přírodu.