Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

MŮŽEME SI LÁSKU KOUPIT, VYŽADOVAT JI A NEBO S NÍ MANIPULOVAT? ČÍM SI JI UDRŽÍME?

03.10.2021 23:15

OPRAVDOVĚ milovat a nebo být milován není takový cit, který bychom mohli nárokovat, nebo jej získat nějakou formou peněz, manipulací, zákazem, či příkazem... 
Láska já mystérium a vzniká jako jednostranný cit a nelze ji vůlí moc ovlivnit (můžeme se pokusit si ji zakázat). Je při vzniku darem od univerza jak pro člověka, ve kterém vznikne, tak pro člověka, kterému je láska dávána, tak pro celé okolí ....
Má svá ne zcela pragmatická pravidla a má svou moudrost. Je pro lidi velikou pomocí od univerza pro zvládnutí všech peripetií života, které nemůžeme mít zcela pod kontrolou. Tento veliký dar pro náš život nám nabízí velikou oporu, léčení, pochopení, ochranu a výživu, abychom mohli lépe žít pospolu ...
Velikost a trvalost lásky můžeme ovlivnit hlavně pozornou péčí a to jak o lásku samotnou, tak o subjekty lásky ( "dárce" lásky a příjemce"), tak i o prostředí, ve kterém se nachází.
Tato péče je založena hlavně na vytváření vhodného "prostředí", ve kterém se lásce daří a může mít pro sebe dlouhodobě dost "energie", aby byla stále živoucí a nebo ještě lépe, aby mohla "rozkvétat".
Pokud jste v "jejím" dosahu a chcete, aby láska vám i ostatním "vydržela" co nejdéle, pak tomu můžete pomoci právě vhodnou péčí o NI ( o subjekty lásky i o lásku samotnou i o okolní prostředí). 
Neměli bychom zapomínat na rovnováhu (harmonii) v dávání lásky sobě a svému okolí .... "Miluj bližního svého, jako sebe samého" ... , abychom věnovali vyváženě pozornost a péči jak sobě samému, tak dalším, které milujeme.