Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Naše pravda a pravda těch druhých....

14.03.2014 21:29

My lidé nemáme většinoupřímé napojení na "objektivní pravdu" a tak je nám poznatelná jen částečně. Naše "pravda" je vždy poznamenána subjektivitou osoby, která ji vnímá a dále interpretuje (subjektivní pravda) a proto je vždy větší, čí menší částí jen názorem na věci kolem. Co ale lze považovat a pojmenovávat za "naši pravdu" je to, "jak to v danou chvíli máme", čemu věříme a podle čeho se řídíme. Díky tomu se můžeme mýlit více či méně mýlit a být v rozporu s objektivní pravdou.....Pokud vědomě a záměrně tvrdíme něco jiného, než je "naše pravda", tak to lze považovat za metení ostatních tj. za "lež".

Nesnažme se proto sobě a jiným úporně stále dokazovat, že "máme pravdu". a že je ve shodě s "objektivní pravdou"...
Důležité je, že víme, že ji vždy mít nemusíme a hlavně máme pouze tu svou, která je tvořena naší jedinečnou historií a zkušeností - naší individualitou a ostatní to mají zákonitě jinak.
.......
Ti lidé , co si to uvědomují, nás budou i přes naši pokoru a nejistotu brát vážně, protože to mají stejně. Tím i demonstrujeme svoji moudrost .....
Pokud máme silný pocit, že jsme něco málo ze zákonitostí univerza na své cestě pochopili, prožili jsme si to do hloubky a přijali do svého srdce a chceme to nabídnout jinému člověku, pokusme se to nabídnout tak, abychom svou pravdu nevnucovali  druhému člověku, který tím, že to má jinak, v nás může vyvolat potřebu "ho změnit" k obrazu naší pravdy. Protistrana to ucítí a může mít stejnou potřebu vůči nám. V souladu se zákonem akce a reakce dojde k "přetlačování" a dary, které se mohou objevit v aha efektech utečou z této diskuze, protože nechtějí jen tak mimoděk obdarovat lidi, kteří hlavně bojují a nenaslouchají a nedávají si vzájemný respekt a PROSTOR K MAZLENÍ RŮZNÝCH PRAVD A HLEDÁNÍ JEJICH PROPOJENÍ ....NALEZENÍ KONSENZU
Pokud chceme tu svou pravdu nezištně A NENÁSILNĚ nabídnout ostatním, tak by měla být předkládána v pokoře a toleranci a s respektem k odlišné pravdě toho druhého. Je na něm, zda si z naší dlaně vezme náš střípek pravdy a vloží si ho do své mozaiky života.....

.