Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Naše pravda a pravda těch druhých....

14.03.2014 21:29

My lidé nemáme většinou přímé napojení na objektivní pravdu a tak je nám poznatelná jen částečně. Naše "pravda" je jen názorem na věci kolem. Co ale lze považovat za naši pravdu je to, "jak to v danou chvíli máme", čemu věříme a podle čeho se řídíme. Díky tomu se můžeme mýlit a být v rozporu s objektivní pravdou.....Pokud vědomě tvrdíme něco jiného než je naše "pravda" se záměrem druhého oklamat, tak to lze považovat za "lež". 

Nesnažme se proto sobě a jiným stále dokazovat, že "máme pravdu"....Důležité je, že víme, že ji vždy mít nemusíme a hlavně máme pouze tu svou, která je tvořena naší jedinečnou historií a zkušeností a ostatní to mají zákonitě jinak .......Ti lidé , co si to uvědomují, nás budou i přes naši pokoru a nejistotu brát vážně, protože to mají stejně. Tím i demonstrujeme svoji moudrost .....

Pokud máme silný pocit, že jsme něco málo ze zákonitostí univerza na své cestě pochopili, prožili jsme si to do hloubky a přijali do svého srdce a chceme to nabídnout jinému člověku, pokusme se to nabídnout tak, abychom svou pravdu před sebou netlačili směrem k druhému člověku, který tím, že to má jinak, v nás může vyvolat potřebu "ho změnit" k obrazu naší pravdy. Protistrana to ucítí a může mít stejnou potřebu vůči nám. V souladu se zákonem akce a reakce dojde k přetlačování a dary, které se mohou objevit v aha efektech utečou z této diskuze, protože nechtějí jen tak mimoděk obdarovat lidi, kteří hlavně bojují a nenaslouchají a nedávají respekt a PROSTOR K MAZLENÍ RŮZNÝCH PRAVD A HLEDÁNÍ JEJICH PROPOJENÍ ....

Pokud chceme tu svou pravdu nezištně nabídnout ostatním, tak by měla být předkládána v pokoře a toleranci a s respektem k odlišné pravdě toho druhého. Je na něm, zda si z naší dlaně vezme náš střípek pravdy a vloží si ho do své mozaiky života......