Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

LÁSKA SÍDLÍ V HLAVĚ A NEBO V SRDCI ?

03.10.2021 23:14

Ne nadarmo básníci umístili lásku a city do srdce... Proč asi?
Protože při prožívání citu a lásky někdy pociťujeme až fyzickou bolest a to v oblasti srdce. Protože při velikém láskyplném citu si instinktivně položíme ruku na srdce a vše, co je nám milé k němu tiskneme.
Možná pro vás, co jste si oblíbili biologii a vědu by bylo přijatelnější pocit lásky umístit do hlavy a přidat je do pytle "psychických" - rozumových pochodů?
Podle mého názoru, ale sídlí její prožívání jinde, než je tomu u  jiných než ryze racionálních pochodů. Možná že se tyto procesy odehrávají i někde v hlavě, ale určitě jinde než když odpovídáte na slovní úlohu v matematice..