Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

LÁSKA JE ŽIVÝ ORGANIZMUS A PŘI SPRÁVNÉ PÉČI MŮŽE ŽÍT STÁLE

15.11.2020 13:35

Láska se rodí pohledem, poslechem, dotykem, vůní a její zrození je mimo naši kontrolu ....

Zpočátku je vyživována koktejlem vzbouřených hormonů a dá nám ochutnat i svůj bezpodmínečný rozměr. Právě díky vysoké schopnosti vzájemné tolerance v tuto dobu můžeme podpořit její životaschopnost odstraňováním všech vědomých otazníků a vykřičníků ...

Po vyprchání hormonů vyplavou na hladinu všechna falešná očekávání, z očí spadnou růžové brýle a teprve pak se ukáže jak umíme pracovat s pravdou a všedností a jak jsem zralí lásku dlouhodobě prožívat a o ni pečovat.
Nastává období vzájemného zrcadlení a zvědomování a odstraňování nevyřešených rozdílů, nefunkčních vzorců a mentálních bloků (traumat). Toto období nám nabízí možnost růstu, léčení a transformace a pokud se nám daří toto školení zvládat, tak láska přechází do své hlubší formy a dává nám nazpět i v těžších chvílích svou podporu ......

Pokud nejsme schopni v tomto období vytvářet pro lásku vhodné prostředí a nepečujeme o ni, tak láska postupně slábne. Dlouhodobé toxické prostředí vede až k frustraci obou milenců a až ke zlobě, která je nakonec zraní a od sebe odežene. Pokud jsou zranění veliká a "neodpustitelná", láska nemá šanci se vrátit .....

Může nastat i laskavý konec a odloučení, a to v případě, pokud láska vyčerpala svůj tvořivý potenciál a pokud si milenci neublíží. Milenci se můžou rozejít jako přátelé a pak láska nemizí, jen se skryje do srdce a může znovu zazářit, pokud bude mít příležitost.