Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Výroky, citáty a krátké texty

19.02.2018 12:59
Mír není jen pojmenováním pro čas bez boje. Mír může být stavem jedince a společnosti jako základ pro harmonický živo
Mír není jen pojmenováním pro čas bez boje. Mír může být stavem jedince a společnosti j

LÁSKA k někomu je především DAREM PRO NÁS. Je darem od univerza v podobě milého, od nás sobě samému a nakonec DAREM i milému.(3.11.2018)

Vše, co se nám děje, má pro nás význam a je určeno právě nám a nakonec můžeme i většinou poděkovat

Poselství malé holčičky: Chci, aby všichni byli uprostřed ani nahoře ani dole , ale na úrovni mého srdce 

Dovol si plakat stejně svobodně, jako si dovoluješ se smát. Bojuj, jen pokud nemáš jinou možnost pro obranu. Miluj, jako by ti nikdo nemohl ublížit. Žij naplno bez kotvy do minulosti a obav z budoucnosti.

Znáte princip win-win / vítěz-vítěz ? Myslíte, že je ho možné začít používat v co nejvíce oblastech života? Já ano ... Je na čase

Pokud je spor s partnerem, tak by mělo dojít k domluvě, aby oba byli spokojeni. Pokud to nejde, tak se vzdalujete

Radost, láska a štěstí jsou skryty v mlze našich podmínek. Čím více jich máme, tím méně je můžeme vidět a prožívat.

Co tě nepálí, nehas ? 
Has, pokud oheň nezvládne sám postižený a rád přijme pomoc a i sám bys očekával pomoc v podobné situaci. A i proto, že "oheň" by mohl někdy zasáhnout i tvůj dům 

Bližší košile, než kabát, ale v samotné košili je nám zima ...

Zkusme starověké ..Oko za Oko ... zaměnit za mír a soužití podporující....oko vidí oko ...

Pokud se dokážeme dívat na svět s láskou v srdci, tak nemusíme bojovat. Hledejme souznění a ne vítězství ...

Milé ženy, pokud váš vzhled neodpovídá módnímu trendu,tak můžete více rozvinout svou osobitou vnitřní krásu, která může tu vnější překonat a projeví se to i na vašem povrchu, který ale bude jinak krásný než předepisuje módní trend. Pak i můžete přitáhnout muže, kteří hledají osobitou a hlubokou krásu ...

Každý dar, který dostaneme od univerza, má v sobě potřebu se stát darem i pro ostatní. Nebraňme mu a budeme znovu obdarováni

Jediný, kdo muže vyvést vaši jedinečnou duši z hlubin a nechat ji zářit pro každého, koho potká, jsme my sami. Hledejme ji v sobě a až ji opravdu uzříme, pokloňme se jí, obejměme ji, dejme ji péči a přiveďme ji mezi nás. To je to nejvíc, co pro sebe i pro nás ostatní můžeme udělat. ...

Chceme-li získat kvalitního partnera, tak to není v kvalitě výběru, ale v kvalitě nás samotných

Můžeš "milovat" ovar, dostihy a krásné věci a opatřit si je, ale člověka nemůžeš vlastnit, když ho chceš. Můžeš ho jen milovat.

Pokud dáváš opravdovou lásku, tak ji nevyčerpáváš, ale rozmnožuješ..

Naše minulost by měla být zdrojem pro naši moudrost a lepší život a NE pro hledání viníků a pro výčitky jiným nebo sobě

Pokud chcete, aby vás milovali lidi takové, jací jste, tak jim nejprve ukažte, že sami sebe milujete takové, jací jste

Naše odpovědět NE není odmítnutí a ANO není přijetí osoby, které to říkáme. Je to jen informace pro ní, jak to máme my.

To , že máme na život jiný názor, neznamená, že jsme lepší nebo horší, než ten druhý:-) Jen žijeme v jiném místě, historii a těle.

Pokud přijímáme děje od druhého bez očekávání, nezažíváme zklamání, ale můžeme zažít opravdovou radost a vděčnost

Velmi zvažujme, které z utrpení v životě považujeme za normální. Tím ho vlastně schvalujeme a pomáháme jeho další existenci

Kažte o vodě jako o vínu a pijte ji jako víno ... :) (1.10.2018)

Snazší cestou ke štěstí je dát do souladu naše představy o štěstí s reálným životem , než dát do souladu reálný život s našimi představami :)

Až se stane to nebo ono, budu opravdu šťastný?:-) A když se to nestane, budu nešťastný?:-( A co NYNÍ, dovolíme si zažívat radost?

To jak umíme milovat, poznáme i na lásce k sobě ...

Nemůžeme ostatní kritizovat za to, co sami děláme. Nemůžeme učit děti, co sami nežijeme. Nemůžeme si dovolit to, co nedovolíme i partnerovi ...

Zdravá sebeláska je základem pro zdravé vztahy 

Naučme se prožívat radost a uvolnění bez vnějších opiátů a nebudeme mít kocovinu . Umíme to - svým pozitivním nastavením

Naše tělo a duše jsou jako siamská dvojčata. Pokud naslouchají jeden druhému a spolupracují, dobře se jim daří

Závislá forma "lásky" přináší jistoty, okovy, strach až bolest. Láska bez očekávání přináší nejistotu, osvobození a radost

Dávejme ze sebe druhému to, co jej těší. Nevyžadujme od druhého to, co nemá. Sdílejme otevřeně, co nás trápí, ale bez výčitek

Pokud to opravdu cítíme, dovolme si říci "miluji tě" bez očekávání stejné odpovědi. Radujme se už pro to, že to dokážeme cítit

Nejsme MY a TI OSTATNÍ. Jsme MY SPOLU - JEDNA VELIKÁ RODINA i součástí celku

Pokud chcete od partnera/ky opravdu slyšet pravdu, tak jim říkejte opravdu pravdu o sobě

Každý nezištný dar se stává darem pro všechny a univerzum nám všem za něj poděkuje

Chceš-li něco změnit v okolním světě, začni u sebe, buď tou změnou, dokaž sobě a světu, že to jde ...

Nepleťme si MILOVÁNÍ S MY-LOVENÍ :-) (5.9.2018)

Spousta oblastí života vyžaduje férové jednání a harmonii v dávání a přijímání, ale v oblasti lásky je to dost nešťastné na ni takto nahlížet a poměřovat ... lásku to degraduje na studený obchod .....Partnerství má atributy společného projektu a smlouvy a je možné i na něj takto nahlížet ale láska stojí jakoby mimo a je mystériem a zdrojem, z kterého můžeme ale nemusíme čerpat, pokud je přítomna, ale i ona potřebuje žít ve vhodném lásku podporujícím prostředí, aby neodešla někam jinam ..

Jedinou pravdu, kterou můžeme více uvidět a pochopit, je ta naše OSOBNÍ PRAVDA, ale musíme si dovolit naslouchat našim pocitům a emocím a snažit se pochopit i tu nejhlubší skrytou příčinu. Nesnažme se ji oblékat do krásných šatů, klameme tím sebe a mateme i druhé. Nedivme se , že jiní nás nechápou, protože oni to mají podobně a jsou schopni vidět hlavně tu svou. Pokud chceme, aby NÁS I NAŠI PRAVDU mohli pochopit i ostatní, buďme maximálně autentičtí, srozumitelní a neútoční a pomůžeme tím úplně všem. Pravda může být pro nás i ostatní bolestivá, ale nakonec přináší úlevu, osvobození a harmonii ....Bolest nám přináší hlavně nepochopení "cizí pravdy" ....

Muži, pokud budete dávat více pozornosti svému povrchu než své duši, budou se o vás více zajímat i podobné ženy

Kdysi jsem svému synovi řekl, že když uděláme někomu vědomě něco zlého, tak je to špatné a toho člověka to raní, ale daleko horší křivdu spácháme na sobě tím, že přijmeme do svého života i to, že je normální dělat špatné věci ..... a vzdalujeme se tím jeden od druhého a od lásky a ztrácíme i lásku k sobě ....

Milé ženy, pokud budete dávat více pozornosti svému povrchu než své duši, budou se o vás více zajímat i podobní muži

Není to o tom najít vzorec na život a přepnout na autopilota, ale otevřít se změnám a pochopit, že takový stálý vzorec neexistuje

Moudrost nespočívá v tom, že víme jak se co děje a má dít, ale v tom, že víme, že se to může dít a může to být i jinak

Vše, co jsme dostali do vínku od Univerza, je darem pro život. Záleží na nás, zda jej dokážeme využít pro život a nebo proti němu

Pokud budeme aktivně a mladistvě žít a zapomeneme na svůj věk, tak naše tělo bude zapomínat stárnout 

Pokud je žena opravdu šťastná, tak vyzařuje fluidum, kterému málokterý muž odolá a pokud o ni stojí a je vědomý, tak bude dělat pro tu ženu to, co tento stav vyvolává, aby se mohl znovu přijít napít z pramene a sdílet s ní štěstí....

Drahé ženy, největším dárkem pro nás muže, je vaše zářící štěstí (25.8.2018)

Teprve tehdy, když přijmeme sebe za hlavního tvůrce svého života, můžeme i svůj život reálně vytvářet

Mír není jen pojmenováním pro čas bez boje. Mír může být stavem jedince a společnosti jako základ pro harmonický život

Aby láska mohla žít, potřebuje kolem sebe mít mír a aby mír mohl existovat, potřebuje vycházet z lásky

Žijeme ve společenském Matrixu, který nechceme, ale žijeme i svůj Matrix, který ten venku umožňuje a který můžeme změnit jen My (17.8.2018)

Pokud chceme zažít reálnou lásku, naučme se milovat reálné lidi a ne nereálné představy o nich

Opravdová PO-MOC je ta , kterou poskytujeme těm, kteří nemají nebo nemohou mít svou vlastní MOC a s po-mocí minimálně souhlasí

Čím více budeme považovat život za boj, tím méně pouštíme do svého života štěstí a lásku

Děje v přírodě si hledají cestu k životu s co největší harmonií a klidem. Stejně tak děje, co vytváří napětí a neklid.

Jsme-li doma příliš aktivní v pojmenování a rozdělování a konání domácích prací, můžeme ostatním brát aktivitu, odpovědnost a dobré skutky

Spatříte-li opravdu svou jedinečnou duši, obejměte ji a budete-li o ni s láskou pečovat a necháte ji růst, našli jste své poslání a místo

VYDĚLÁVÁNÍ...... Asi je užitečné zvážit , že to je činnost , kterou právě VYděláte, co tím VYtvoříte, co to s VÁMI dělá, co ze sebe VYdáte a jestli se to VYplatí ?

Pokud máte problém mít rádi lidi, tak máte problém i s láskou k sobě. Autentické lásce se učíme právě na sobě ..

Cítím, že jsme všichni propojeni a sdílíme podvědomě vlastnosti všech, a tak cítím kousíčkem spoluodpovědnost i za ostatní(6.8.2018)

Neberte úsměvy z cizích tváří, jen přistupte blíž i pro vás září

Upřimný úsměv na vaší tváři způsobí úsměv na protější tváři a probouzí radost, co na cestu září 

Většina toužíme po blízkosti a obejmutí, ale vyhlížíme pohádkové bytosti. Reálného člověka odmítáme a s ním i sebe a život

Krásníček se šťastníčkem stále chodí mezi námi. Dívejte se pozorně, možná je potkáte 

Kolk lidí miluješ, tolikrát jsi člověkem ..

Miluji, tudiź jsem .

Pokud budete šťastní , budete i štěstí kolem sebe šířit.... A platí i naopak

Hrubý pytel potřebuje jemnou záplatu, jinak se zase roztrhne 

Nehledejte štěstí , zvolte si ho za součást svého života .

Pokud chceme něco kolem sebe změnit, tak největším krokem k této změně je to, že to nejprve změníme sami v sobě.

Láska se rodí v nás jako důsledek naší připravenosti a rozhodnutí si ji dovolit prožívat a přijmout ji za svoji nedílnou součást (22.7.2018)

Láska není páskou na oči, láska je rozšířeným stavem vědomí

NE .... nás smršťuje , je jako výdech.... ANO..... nás rozšiřuje, je jako nádech....

Dávám respekt sobě, dávám respekt tobě a dejme respekt přírodě....

Láska potřebuje ke svému životu svobodu, radost a bezpodmínečnost, aby mohla být prožívána jako dar bez hrozby bolesti a strachu

Pokud chcete někomu vnést světlo do života, použijte viditelné spektrum a teplé odstíny

Láska i strach se uchází o naše srdce .... Čemu ho více otevřeme, to budeme žít ...

Dovolme si činit to, co dovolíme činit jinému ....

Nevědomost má taky svůj život a potřebuje dozrát, aby se mohla proměnit ve vědomí..  Jakýkoliv tlak spíš tento vývoj prodlužuje.

Náboženství je pro ovládání lidí, kteří nemohou sami vykročit na duchovní cestu, aby se naučili ovládat jen sami sebe 
 

Každý ať SVOBODNĚ kráčí po SVÉ cestě za SVÝM štěstím .. ale ke štěstí snad patří i RADOST ? Tak dobře volme, ať ji potkáváme 
 

Dovolme si nahlas ocenit, co se nám v životě i na druhých líbí a tím i sobě otevřít cestu k radosti. 
Už vím, že každý máme své načasování a cestu životem, ale nemůžeme překročit svůj vlastní stín, pokud máme slunce v zádech a nekráčíme ke světlu
 

Každý má v sobě nějaký diamant .... Jen je třeba ho objevit, opracovat a vytáhnout na světlo boží, aby mohl zářit i pro ostatní 

Pokud prožíváme lásku jako opravdový dar, tak ji dáváme i svobodu a láska může plně proudit ven a přirozeně se nám i vracet

Špatná zpráva je, že partner, který si nás přitáhne, nám nemusí vydržet napořád. Dobrou zprávou je to, že je vždy tím pravým a pokaždé velikým učitelem 

Náboženství je pro ovládání lidNěkdy se stává strach stavem našeho bytí ... stejně jako láska.. Co nám více slouží ? Co chceme žít ? Co v sobě podpoříme?

BOHATSTVÍ, KTERÉ NÁM NIKDO NEVEZME, MÁME VŠICHNI UKRYTO V SOBĚ A TO VENKU SE RÁDO PŘIJDE PODÍVAT NA TO NAŠE, POKUD TOMU NAŠEMU DÁME ŠANCI SE ROZVINOUT A NABÍDNEME HO OSTATNÍM ....

Pokud nevidíte svou jedinečnou hodnotu, tak se nedivte, že ji nevidí ani ostatní....

Každý má v sobě nějaký diamant.... Jen je třeba ho objevit, opracovat a vytáhnout na světlo boží, aby mohl zářit pro ostatní ...

Ševče objev své kopyto a pak se ho drž ....

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...

Dlouhodobý pocit radosti je základní zpráva od univerza, že kráčíme po správné cestě..

Krásu ženy nehledejme jen na povrchu, je ukryta i uvnitř a může být mnohem krásnější....

Naše krása se během života mění a rozšiřuje se z povrchu dovnitř....Někdo si ji chce zoufale uchovat v souladu s módní představou a udržet ji na povrchu, a tak mu jí uvnitř nepřibývá...

 

VĚŘÍM TOMU, ŽE OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ NENÍ TO, KTERÉ MUSÍME NĚKOMU VZÍT, ABYCHOM JEJ ZÍSKALI....

Nikdy není "POZDĚ" něco udělat ...pozdě je to pouze tehdy, když to opravdu chceme, ale "NEUDĚLÁME TO"....

Každý den není pohřeb...

Kdo chce psa pohladit, ruku hledat nemusí

Není všechno hovno, co smrdí ..
 
Krok za tím, co nás dlouhodobě přitahuje na naší cestě, je odměněn a pokud pocítíme radost a štěstí, tak jdeme správným směrem ...
 
Největším darem od druhého je jeho odlišnost a vytvoření živého láskyplného zrcadla...

Právě takový, jaký jsi, jsi tady vítán..

Pravda se nam ukáže v plné šíři našeho pohledu jen tehdy, pokud s ní přijmeme do sebe i pokoru a trpělivost

Největší krásu, kterou můžeme nabídnout jiným je ta, kterou máme právě my sami jako jediní na celém světě....krásu naší jedinečné duše.

Pokud poznáš autentické nitro člověka, tak ti nezbývá, než ho milovat... a to platí i pro tebe samotného ...

Právě ten, kdo cítí sounáležitost s ostatními , cítí k nim lásku a soucit, uvědomuje si omezenost své pravdy a omezenost v ovládání dění a z toho vyplývající pokoru, má šanci nabídnout svou pravdu ostatním, tak že může být pochopena a obohatí je ......
 
Ideálu nikdy nedosáhneme, protože se neustále mění. Ideálem snad může být stálá připravenost naší změny k lepšímu....
 

Jedinečnost každého z nás nám dává individuální cestu životem, ale neměla by nás oddělovat , ale naopak spojovat

Vše co se děje, není v rozporu se zákony univerza, jen naše smysly a vědomí nejsou schopny to vidět a chápat

Chceš li něco změnit ve svém okolí, tak nejjednodušší cestou je změnit něco v sobě

Pokud na náš vztah nalepíme nálepku " Partnerství", tak je hotovo a často se z něho vytratí kouzlo a přepínáme na "autopilota"

Tím že hledáme příčiny naší bolesti venku, zbavujeme se možnosti zažívat ji méně a naopak ji posilujeme

Není nutné podstoupit "lobotomii", abychom neohrožovali okolí, ale naučit se žít v míru i s naší nedokonalostí i bez "lobotomie".

Podle mne pravá láska je ta, která nám už přináší radost tím , že ji můžeme dávat a nezáleží nám na tom, zda se k nám vrátí

Podle mne veškeré informace o skutečných hodnotách života, ať k nám přichází skrze knížky nebo skrze život , mají pro nás transformační význam až tehdy, když dosáhneme kritického množství frustrace z nesouladu s našimi dosavadními vzorci a jsme "zralí" a ochotní něco v sobě změnit..

Z víry , naděje a lásky je podle mne nejdůležitější naděje, protože bez ní neexistuje víra ani vědomá láska ...

Jsem přesvědčen, že opravdová radost není ta, která bere radost druhému...Hledejme tu společnou a bude nás to propojovat ...

Můžete člověka naučit vytvářet krásné výtvory, ale pokud mu umožníte tvořit s láskou a vášní, tak můžou vznikat skvosty...

Nedovolme, aby rozum ve vztazích válcoval naše srdce. Zeptejme se ho, co si myslí, ale srdce má právo veta, protože je moudřejší 

Pokud jsme přesvědčeni o prospěšnosti naší pravdy, tak zkusme ukazovat její krásu a ne jako kritiku jiné pravdy

Nikdo z lidí nemá právo dlouhodobě omezovat naši svobodu, jedině my sami si ji můžeme omezovat, jako projev naší svobodné volby  

Tanec je milováním naší duše a těla s hudbou ..... a milování je tancem dvou blízkých duší a těl....

Zlo nelze odstraňovat zlem ale láskou ..... stejně jako tmu odstraňujeme světlem

Myslím si, že chyby u ne plně vědomého konání neexistují ... Jen činy s nutností prožití zkušenosti odbočení z cesty harmonie ....

Čím více si klademe očekávání a podmínky ve svém životě, abychom mohli prožívat štěstí, lásku a mír, tím více se od těchto hodnot vzdalujeme.

Naučme se milovat sebe samého, jako bližního svého...

Někdo hledá hůl a někdo raději psa pohladí....

DĚKUJI VÁM VŠEM, které jsem v životě potkal i teprve potkám ..

Být, či nebýt? Být, ale přitom nebít ...

Není důležité najít někoho, s kým můžete žít, ale i někoho s kým můžete svobodně prožívat štěstí a radost..

Ten , kdo dokáže s láskou a trpělivostí nastavit partnerovi své zrcadlo, ten má i větší šanci tak činit po delší dobu ...

Venku se ochladilo, ale teplo z našeho vnitřního plamene naštěstí záleží hlavně na nás.

Nepotřebuji Vás přesvědčit o své pravdě. Stačí, když rozumím důvodům vaší víry v tu svou a když vy můžete stejně vnímat tu mou

Láska není páskou na oči. Láska je požehnáním, je další dimenzí našeho vnímání ...

Naučme se milovat opravdu sebe samého, abychom mohli opravdu milovat i bližního svého ...

Láska nám pomáhá přijímat problémy bez zloby a pak i jejich řešení hledáme nejprve uvnitř ...

Chceme-li motivovat jiné k cestě za lepším životem, nelze než nabízet krásy jiných cest a hlavně té své ...

Jsi bohatý, když máš hodně lidí kolem sebe, které přitahuje bohatství tvého srdce více, než to, co máš v bance

Každý náš předsudek dává ostatním příklad a právo si také vytvářet předsudky a to i o nás. Opravdu to chceme ?

Radost i krása jsou vždy nablízku, pokud o ně stojíme, je třeba naučit se je uvidět a přijmout do svého života

Prvním vyvoleným na koho čekáme, jsme my sami. Pokud se opravdu potkáme, tak není problém potkat i ty vyvolené svého života..

Schopnost vidět jedinečnost sebe a otisk naší duše v mozaice Univerza nám dá i šanci smířlivěji a radostněji žít svůj život ..

Pokud objevíme své jedinečné poslání, tak naše činy se nesmazatelně "otisknou" do mozaiky univerza a stanou se jeho součástí

To nejcennější , co máme, je náš čas. Pečlivě volme komu , čemu a za jakou cenu ho věnujeme

Pokud už se rozhodneme prodat svůj čas někomu jinému, tak neprodávejme s tím zároveň i svůj život a duši

Normální lidi neexistují díky nenormálním představám o normálnosti 

Základem dobrého vztahu je mít dobrý vztah k sobě samému..

Naučme se přijímat každou změnu jako možnost našeho růstu a pak se nám i může podařit odříznout zakleslou kotvu a vyplout vpřed

To, že milujeme opravdovou láskou, poznáme tehdy, když přejeme v radosti druhému štěstí, i když nebudeme jeho součástí

Člověk je tím, čemu dovolí, aby ho ovládalo a kým opravdu chce a dovolí si být.

Ten kdo hledá odsouzení jiných, setká se s vlastním odsouzením a kdo nalézá lásku kolem, stane se i její součástí

Štěstí nezažijeme v přítomnosti, pokud jej podmiňujeme dořešením minulosti nebo naplněním budoucnosti.

Blahodárnost a krásu lásky začneme prožívat naplno teprve, když jí dáme svobodu a přestane nás ovládat strach a podmínečnost

Velmi pozorně vnímejme svoje pocity a potřeby a snažme se je žít tak, aby nebyly v rozporu s ostatními a byly v souladu s přírodou

Opravdově nazí nejsme po odložení šatů, ale až když si dovolíme odložit masky a necháme svobodně žít naši duši

Žádná autorita nás nemůže zbavit naší OSOBNÍ odpovědnosti za naše jednání ..

Nedobré jednání v dobré víře nelze spojovat s vinou, ale s odpovědností. Vina předpokládá vědomé jednání se zlým úmyslem.

Nemáme právo po sobě házet kamením ... Všichni jsme měli někdy máslo na hlavě ..

Přiměřená sebeláska není sobectvím a je naší obdivuhodnou silou, kdežto role oběti je naší slabostí a její ušlechtilost je klam

Slzy dojetí nejsou projevem naší slabosti a přecitlivělosti, ale jsou projevem našeho autentického lidství a otevřeného srdce

Někdy se zastaví čas a cítíme něco uvnitř, co je silnější než naše myšlenka a můžeme to jen prožívat. Nebojme se toho. Je to dar.(27.6.2018)

.

.

, kdo dokáže s láskou a trpělivostí nastavitpartnerovisvércadlo, ten má i větší šanci tak činit po delší dNení důležité najít někoho, s kým můžete žít, ale i někoho s kým můžete svobodně prožívat štěstí a rados