Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Krátké úvahy, výroky, provokace k zamyšlení.....

19.02.2018 12:59

Cítím, že jsme všichni propojeni a sdílíme podvědomě vlastnosti všech, a tak cítím kousíčkem spoluodpovědnost i za ostatní(6.8.2018)

Neberte úsměvy z cizích tváří, jen přistupte blíž i pro vás září

Upřimný úsměv na vaší tváři způsobí úsměv na protější tváři a probouzí radost, co na cestu září 

Většina toužíme po blízkosti a obejmutí a vyhlížíme pohádkové bytosti. Reálného člověka odmítáme a s ním i sebe a život

Krásníček se šťastníčkem stále chodí mezi námi. Dívejte se pozorně, možná je potkáte 

Kolk lidí miluješ, tolikrát jsi člověkem ..

Miluji, tudiź jsem .

Pokud budete šťastní , budete i štěstí kolem sebe šířit.... A platí i naopak

Hrubý pytel potřebuje jemnou záplatu, jinak se zase roztrhne 

Nehledejte štěstí , zvolte si ho za součást svého života .

Pokud chceme něco kolem sebe změnit, tak největším krokem k této změně je to, že to nejprve změníme sami v sobě.

Láska se rodí v nás jako důsledek naší připravenosti a rozhodnutí si ji dovolit prožívat a přijmout ji za svoji nedílnou součást (22.7.2018)

Láska není páskou na oči, láska je rozšířeným stavem vědomí

NE .... nás smršťuje , je jako výdech.... ANO..... nás rozšiřuje, je jako nádech....

Dávám respekt sobě, dávám respekt tobě a dejme respekt přírodě....

Láska potřebuje ke svému životu svobodu, radost a bezpodmínečnost, aby mohla být prožívána jako dar bez hrozby bolesti a strachu

Pokud chcete někomu vnést světlo do života, použijte viditelné spektrum a teplé odstíny

Láska i strach se uchází o naše srdce .... Čemu ho více odevzdáme, to budeme žít ...

Dovolme si činit to, co dovolíme činit jinému ....

Nevědomost má taky svůj život a potřebuje dozrát, aby se mohla proměnit ve vědomí..  Jakýkoliv tlak spíš tento vývoj prodlužuje.

BOHATSTVÍ, KTERÉ NÁM NIKDO NEVEZME, MÁME VŠICHNI UKRYTO V SOBĚ A TO VENKU SE RÁDO PŘIJDE PODÍVAT NA TO NAŠE, POKUD TOMU NAŠEMU DÁME ŠANCI SE ROZVINOUT A NABÍDNEME HO OSTATNÍM ....

Pokud nevidíte svou jedinečnou hodnotu, tak se nedivte, že ji nevidí ani ostatní....

Každý má v sobě nějaký diamant.... Jen je třeba ho objevit, opracovat a vytáhnout na světlo boží, aby mohl zářit pro ostatní ...

Ševče objev své kopyto a pak se ho drž ....

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...

Dlouhodobý pocit radosti je základní zpráva od univerza, že kráčíme po správné cestě..

Krásu ženy nehledejme jen na povrchu, je ukryta i uvnitř a může být mnohem krásnější....

Naše krása se během života mění a rozšiřuje se z povrchu dovnitř....Někdo si ji chce zoufale uchovat v souladu s módní představou a udržet ji na povrchu, a tak mu jí uvnitř nepřibývá...

 

VĚŘÍM TOMU, ŽE OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ NENÍ TO, KTERÉ MUSÍME NĚKOMU VZÍT, ABYCHOM JEJ ZÍSKALI....

Nikdy není "POZDĚ" něco udělat ...pozdě je to pouze tehdy, když to opravdu chceme, ale "NEUDĚLÁME TO"....

Každý den není pohřeb...

Kdo chce psa pohladit, ruku hledat nemusí

Není všechno hovno, co smrdí ..
 
Krok za tím, co nás dlouhodobě přitahuje na naší cestě, je odměněn a pokud pocítíme radost a štěstí, tak jdeme správným směrem ...
 
Největším darem od druhého je jeho odlišnost a vytvoření živého láskyplného zrcadla...

Právě takový, jaký jsi, jsi tady vítán..

Pravda se nam ukáže v plné šíři našeho pohledu jen tehdy, pokud s ní přijmeme do sebe i pokoru a trpělivost

Největší krásu, kterou můžeme nabídnout jiným je ta, kterou máme právě my sami jako jediní na celém světě....krásu naší jedinečné duše.

Pokud poznáš autentické nitro člověka, tak ti nezbývá, než ho milovat... a to platí i pro tebe samotného ...

Právě ten, kdo cítí sounáležitost s ostatními , cítí k nim lásku a soucit, uvědomuje si omezenost své pravdy a omezenost v ovládání dění a z toho vyplývající pokoru, má šanci nabídnout svou pravdu ostatním, tak že může být pochopena a obohatí je ......
 
Ideálu nikdy nedosáhneme, protože se neustále mění. Ideálem snad může být stálá připravenost naší změny k lepšímu....
 

Jedinečnost každého z nás nám dává individuální cestu životem, ale neměla by nás oddělovat , ale naopak spojovat

Vše co se děje, není v rozporu se zákony univerza, jen naše smysly a vědomí nejsou schopny to vidět a chápat

Chceš li něco změnit ve svém okolí, tak nejjednodušší cesta je změnit něco v sobě

Pokud na náš vztah nalepíme nálepku " Partnerství", tak se většinou z něho vytratí kouzlo a přepínáme na "autopilota"

Tím že hledáme příčiny naší bolesti venku, zbavujeme se možnosti zažívat ji méně a naopak ji posilujeme

Není nutné podstoupit lobotomii, abychom nebyli okolí nebezpeční, ale naučit se žít v míru i bez lobotomie

Podle mne pravá láska je ta, která nám už přináší radost tím , že ji můžeme dávat a nezáleží nám na tom, zda se k nám vrátí

Podle mne veškeré informace o skutečných hodnotách života, ať k nám přichází skrze knížky nebo skrze život , mají pro nás transformační význam až tehdy, když dosáhneme kritického množství frustrace z nesouladu s našimi dosavadními vzorci a jsme "zralí" a ochotní něco v sobě změnit...:-)

Z víry , naděje a lásky je podle mne nejdůležitější naděje, protože bez ní neexistuje víra ani vědomá láska ...

Jsem přesvědčen, že opravdová radost není ta, která bere radost druhému...Hledejme tu společnou a bude nás to propojovat ...

Můžete člověka naučit vytvářet krásné výtvory, ale pokud mu umožníte tvořit s láskou a vášní, tak můžou vznikat skvosty...

Nedovolme, aby rozum ve vztazích válcoval naše srdce. Zeptejme se ho, co si myslí, ale srdce má právo veta, protože je moudřejší 

Pokud jsme přesvědčeni o prospěšnosti naší pravdy, tak zkusme předkládat její krásu a ne jako kritiku jiné pravdy

Nikdo z lidí nemá právo dlouhodobě omezovat naši svobodu, jedině my sami si ji můžeme omezovat, jako projev naší svobodné volby  

Tanec je milováním naší duše a těla s hudbou ..... a milování je tancem dvou blízkých duší a těl....

Zlo nelze odstraňovat zlem ale láskou ..... stejně jako tmu odstraňujeme světlem

Myslím si, že chyby u ne plně vědomého konání neexistují ... Jen činy s nutností prožití zkušenosti odbočení z cesty harmonie ....

Čím více si klademe očekávání a podmínky ve svém životě, abychom mohli prožívat štěstí, lásku a mír, tím více se od těchto hodnot vzdalujeme.

Naučme se milovat sebe samého, jako bližního svého...

Někdo hledá hůl a někdo raději psa pohladí....

DĚKUJI VÁM VŠEM, které jsem v životě potkal i teprve potkám ..

Být, či nebýt? Být, ale přitom nebít ...

Není důležité najít někoho, s kým můžete žít, ale i někoho s kým můžete svobodně prožívat štěstí a radost..

Ten , kdo dokáže s láskou a trpělivostí nastavit partnerovi své zrcadlo, ten má i větší šanci tak činit po delší dobu ...

Venku se ochladilo, ale teplo z našeho vnitřního plamene naštěstí záleží hlavně na nás.

Nepotřebuji Vás přesvědčit o své pravdě. Stačí, když rozumím důvodům vaší víry v tu svou a když vy můžete stejně vnímat tu mou

Láska není páskou na oči. Láska je požehnáním, je další dimenzí našeho vnímání ...

Naučme se milovat opravdu sebe samého, abychom mohli opravdu milovat i bližního svého ...

Láska nám pomáhá přijímat problémy bez zloby a pak i jejich řešení hledáme nejprve uvnitř ...

Chceme-li motivovat jiné k cestě za lepším životem, nelze než nabízet krásy jiných cest a hlavně té své ...

Jsi bohatý, když máš hodně lidí kolem sebe, které přitahuje bohatství tvého srdce více, než to, co máš v bance

Každý náš předsudek dává ostatním příklad a právo si také vytvářet předsudky a to i o nás. Opravdu to chceme ?

Radost i krása jsou vždy nablízku, pokud o ně stojíme, je třeba naučit se je uvidět a přijmout do svého života

Prvním vyvoleným na koho čekáme, jsme my sami. Pokud se opravdu potkáme, tak není problém potkat i ty vyvolené svého života..

Schopnost vidět jedinečnost sebe a otisk naší duše v mozaice Univerza nám dá i šanci smířlivěji a radostněji žít svůj život ..

Pokud objevíme své jedinečné poslání, tak naše činy se nesmazatelně "otisknou" do mozaiky univerza a stanou se jeho součástí

To nejcennější , co máme, je náš čas. Pečlivě volme komu , čemu a za jakou cenu ho věnujeme

Pokud už se rozhodneme prodat svůj čas někomu jinému, tak neprodávejme s tím zároveň i svůj život a duši

Normální lidi neexistují díky nenormálním představám o normálnosti 

Základem dobrého vztahu je mít dobrý vztah k sobě samému..

Naučme se přijímat každou změnu jako možnost našeho růstu a pak se nám i může podařit odříznout zakleslou kotvu a vyplout vpřed

To, že milujeme opravdovou láskou, poznáme tehdy, když přejeme v radosti druhému štěstí, i když nebudeme jeho součástí

Člověk je tím, čemu dovolí, aby ho ovládalo a kým opravdu chce a dovolí si být.

Ten kdo hledá odsouzení jiných, setká se s vlastním odsouzením a kdo nalézá lásku kolem, stane se i její součástí

Štěstí nezažijeme v přítomnosti, pokud jej podmiňujeme dořešením minulosti nebo naplněním budoucnosti.

Blahodárnost a krásu lásky začneme prožívat naplno teprve, když jí dáme svobodu a přestane nás ovládat strach a podmínečnost

Velmi pozorně vnímejme svoje pocity a potřeby a snažme se je žít tak, aby nebyly v rozporu s ostatními a byly v souladu s přírodou

Opravdově nazí nejsme po odložení šatů, ale až když si dovolíme odložit masky a necháme svobodně žít naši duši

Žádná autorita nás nemůže zbavit naší OSOBNÍ odpovědnosti za naše jednání ..

Nedobré jednání v dobré víře nelze spojovat s vinou, ale s odpovědností. Vina předpokládá vědomé jednání se zlým úmyslem.

Nemáme právo po sobě házet kamením ... Všichni jsme měli někdy máslo na hlavě ..

Přiměřená sebeláska není sobectvím a je naší obdivuhodnou silou, kdežto role oběti je naší slabostí a její ušlechtilost je klam

Slzy dojetí nejsou projevem naší slabosti a přecitlivělosti, ale jsou projevem našeho autentického lidství a otevřeného srdce

Někdy se zastaví čas a cítíme něco uvnitř, co je silnější než naše myšlenka a můžeme to jen prožívat. Nebojme se toho. Je to dar.(27.6.2018)

.

.

, kdo dokáže s láskou a trpělivostí nastavitpartnerovisvércadlo, ten má i větší šanci tak činit po delší dNení důležité najít někoho, s kým můžete žít, ale i někoho s kým můžete svobodně prožívat štěstí a rados