Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Krátké úvahy, výroky, provokace k zamyšlení.....

19.02.2018 12:59

BOHATSTVÍ, KTERÉ NÁM NIKDO NEVEZME, MÁME VŠICHNI UKRYTO V SOBĚ A TO VENKU SE RÁDO PŘIJDE PODÍVAT NA TO NAŠE, POKUD TOMU NAŠEMU DÁME ŠANCI SE ROZVINOUT A NABÍDNEME HO OSTATNÍM ....

Pokud nevidíte svou jedinečnou hodnotu, tak se nedivte, že ji nevidí ani ostatní....

Každý má v sobě nějaký diamant.... Jen je třeba ho objevit, opracovat a vytáhnout na světlo boží, aby mohl zářit pro ostatní ...

Ševče objev své kopyto a pak se ho drž ....

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...

Dlouhodobý pocit radosti je základní zpráva od univerza, že kráčíme po správné cestě..

Krásu ženy nehledejme jen na povrchu, je ukryta i uvnitř a může být mnohem krásnější....

Naše krása se během života mění a rozšiřuje se z povrchu dovnitř....Někdo si ji chce zoufale uchovat v souladu s módní představou a udržet ji na povrchu, a tak mu jí uvnitř nepřibývá...

 

VĚŘÍM TOMU, ŽE OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ NENÍ TO, KTERÉ MUSÍME NĚKOMU VZÍT, ABYCHOM JEJ ZÍSKALI....

Nikdy není "POZDĚ" něco udělat ...pozdě je to pouze tehdy, když to opravdu chceme, ale "NEUDĚLÁME TO"....

Každý den není pohřeb...

Kdo chce psa pohladit, ruku hledat nemusí

Není všechno hovno, co smrdí ..
 
Krok za tím, co nás dlouhodobě přitahuje na naší cestě, je odměněn a pokud pocítíme radost a štěstí, tak jdeme správným směrem ...
 
Největším darem od druhého je jeho odlišnost a vytvoření živého láskyplného zrcadla...

Právě takový, jaký jsi, jsi tady vítán..

Pravda se nam ukáže v plné šíři našeho pohledu jen tehdy, pokud s ní přijmeme do sebe i pokoru a trpělivost

Největší krásu, kterou můžeme nabídnout jiným je ta, kterou máme právě my sami jako jediní na celém světě....krásu naší jedinečné duše.

Pokud poznáš autentické nitro člověka, tak ti nezbývá, než ho milovat... a to platí i pro tebe samotného ...

Právě ten, kdo cítí sounáležitost s ostatními , cítí k nim lásku a soucit, uvědomuje si omezenost své pravdy a omezenost v ovládání dění a z toho vyplývající pokoru, má šanci nabídnout svou pravdu ostatním, tak že může být pochopena a obohatí je ......
 
Ideálu nikdy nedosáhneme, protože se neustále mění. Ideálem snad může být stálá připravenost naší změny k lepšímu....
 

Jedinečnost každého z nás nám dává individuální cestu životem, ale neměla by nás oddělovat , ale naopak spojovat

Vše co se děje, není v rozporu se zákony univerza, jen naše smysly a vědomí nejsou schopny to vidět a chápat

Chceš li něco změnit ve svém okolí, tak nejjednodušší cesta je změnit něco v sobě

Pokud na náš vztah nalepíme nálepku " Partnerství", tak se většinou z něho vytratí kouzlo a přepínáme na "autopilota"

Tím že hledáme příčiny naší bolesti venku, zbavujeme se možnosti zažívat ji méně a naopak ji posilujeme

Není cílem podstoupit lobotomii, abychom nebyli okolí nebezpeční, ale naučit se žít v míru i bez lobotomie

Podle mne pravá láska je ta, která nám už přináší radost tím , že ji můžeme dávat a nezáleží nám na tom, zda se k nám vrátí

Podle mne veškeré informace o skutečných hodnotách života, ať k nám přichází skrze knížky nebo skrze život , mají pro nás transformační význam až tehdy, když dosáhneme kritického množství frustrace z nesouladu s našimi dosavadními vzorci a jsme "zralí" a ochotní něco v sobě změnit...:-)

Z víry , naděje a lásky je podle mne nejdůležitější naděje, protože bez ní neexistuje víra ani vědomá láska ...

Jsem přesvědčen, že opravdová radost není ta, která bere radost druhému...Hledejme tu společnou a bude nás to propojovat ...

Můžete člověka naučit vytvářet krásné výtvory, ale pokud mu umožníte tvořit s láskou a vášní, tak můžou vznikat skvosty...

Nedovolme, aby rozum ve vztazích válcoval naše srdce. Zeptejme se ho, co si myslí, ale srdce má právo veta, protože je moudřejší 

Pokud jsme přesvědčeni o prospěšnosti naší pravdy, tak zkusme předkládat její krásu a ne jako kritiku jiné pravdy

Nikdo z lidí nemá právo dlouhodobě omezovat naši svobodu, jedině my sami si ji můžeme omezovat, jako projev naší svobodné volby  

Tanec je milováním naší duše a těla s hudbou ..... a milování je tancem dvou blízkých duší a těl....

Zlo nelze odstraňovat zlem ale láskou ..... stejně jako tmu odstraňujeme světlem

Myslím si, že chyby u ne plně vědomého konání neexistují ... Jen činy s nutností prožití zkušenosti odbočení z cesty harmonie ....

Čím více si klademe očekávání a podmínky ve svém životě, abychom mohli prožívat štěstí, lásku a mír, tím více se od těchto hodnot vzdalujeme.

Naučme se milovat sebe samého, jako bližního svého...

Chceme-li motivovat jiné k cestě za lepším životem, nelze než nabízet krásy jiných cest a hlavně té své ..

Někdo hledá hůl a někdo raději psa pohladí....

DĚKUJI VÁM VŠEM, které jsem v životě potkal i teprve potkám ..

Být, či nebýt? Být, ale přitom nebít ...

Není důležité najít někoho, s kým můžete žít, ale i někoho s kým můžete svobodně prožívat štěstí a radost..

Ten , kdo dokáže s láskou a trpělivostí nastavit partnerovi své zrcadlo, ten má i větší šanci tak činit po delší dobu ...

Venku se ochladilo, ale teplo z našeho vnitřního plamene naštěstí záleží hlavně na nás.

Nepotřebuji Vás přesvědčit o své pravdě. Stačí, když rozumím důvodům vaší víry v tu svou a když vy můžete stejně vnímat tu mou

Láska není páskou na oči. Láska je požehnáním, je další dimenzí našeho vnímání ...

Naučme se milovat opravdu sebe samého, abychom mohli opravdu milovat i bližního svého ...

Láska nám pomáhá přijímat problémy bez zloby a pak jejich řešení hledáme nejprve uvnitř ...

Chceme-li motivovat jiné k cestě za lepším životem, nelze než nabízet krásy jiných cest a hlavně té své ...

Jsi bohatý, když máš hodně lidí kolem sebe, které přitahuje bohatství tvého srdce více, než to, co máš v bance

Každý náš předsudek dává ostatním příklad a právo si také vytvářet předsudky a to i o nás. Opravdu to chceme ?

Radost i krása jsou vždy nablízku, pokud o ně stojíme, je třeba naučit se je uvidět a přijmout do svého života

Prvním vyvoleným na koho čekáme, jsme my sami. Pokud se opravdu potkáme, tak není problém potkat i ty vyvolené svého života..

Schopnost vidět jedinečnost sebe a otisk naší duše v mozaice Univerza nám dá i šanci smířlivěji a radostněji žít svůj život ..

Pokud objevíme své jedinečné poslání, tak naše činy se nesmazatelně "otisknou" do mozaiky univerza a stanou se jeho součástí

To nejcennější , co máme, je náš čas. Pečlivě volme komu , čemu a za jakou cenu ho věnujeme

Pokud už se rozhodneme prodat svůj čas někomu jinému, tak neprodávejme s tím zároveň i svůj život a duši

Normální lidi neexistují díky nenormálním představám o normálnosti 

Základem dobrého vztahu je mít dobrý vztah k sobě samému..

Naučme se přijímat každou změnu jako možnost našeho růstu a pak se nám i může podařit odříznout zakleslou kotvu a vyplout vpřed

, kdo dokáže s láskou a trpělivostí nastavitpartnerovisvércadlo, ten má i větší šanci tak činit po delší dNení důležité najít někoho, s kým můžete žít, ale i někoho s kým můžete svobodně prožívat štěstí a rados