Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Krátké úvahy, výroky, provokace k zamyšlení.....

19.02.2018 12:59

BOHATSTVÍ, KTERÉ NÁM NIKDO NEVEZME, MÁME VŠICHNI UKRYTO V SOBĚ A TO VENKU SE RÁDO PŘIJDE PODÍVAT NA TO NAŠE, POKUD TOMU NAŠEMU DÁME ŠANCI SE ROZVINOUT A NABÍDNEME HO OSTATNÍM ....

Pokud nevidíte svou jedinečnou hodnotu, tak se nedivte, že ji nevidí ani ostatní....

Každý má v sobě nějaký diamant.... Jen je třeba ho objevit, opracovat a vytáhnout na světlo boží, aby mohl zářit pro ostatní ...

Ševče objev své kopyto a pak se ho drž ....

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...

Dlouhodobý pocit radosti je základní zpráva od univerza, že kráčíme po správné cestě..

Krásu ženy nehledejme jen na povrchu, je ukryta i uvnitř a může být mnohem krásnější....

Naše krása se během života mění a rozšiřuje se z povrchu dovnitř....Někdo si ji chce zoufale uchovat v souladu s módní představou a udržet ji na povrchu, a tak mu jí uvnitř nepřibývá...

 

VĚŘÍM TOMU, ŽE OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ NENÍ TO, KTERÉ MUSÍME NĚKOMU VZÍT, ABYCHOM JEJ ZÍSKALI....

Nikdy není "POZDĚ" něco udělat ...pozdě je to pouze tehdy, když to opravdu chceme, ale "NEUDĚLÁME TO"....

Každý den není pohřeb...

Kdo chce psa pohladit, ruku hledat nemusí

Není všechno hovno, co smrdí ..
 
Krok za tím, co nás dlouhodobě přitahuje na naší cestě, je odměněn a pokud pocítíme radost a štěstí, tak jdeme správným směrem ...
 
Největším darem od druhého je jeho odlišnost a vytvoření živého láskyplného zrcadla...

Právě takový, jaký jsi, jsi tady vítán..

Pravda se nam ukáže v plné šíři našeho pohledu jen tehdy, pokud s ní přijmeme do sebe i pokoru a trpělivost

Největší krásu, kterou můžeme nabídnout jiným je ta, kterou máme právě my sami jako jediní na celém světě....krásu naší jedinečné duše.

Pokud poznáš autentické nitro člověka, tak ti nezbývá, než ho milovat... a to platí i pro tebe samotného ...

Právě ten, kdo cítí sounáležitost s ostatními , cítí k nim lásku a soucit, uvědomuje si omezenost své pravdy a omezenost v ovládání dění a z toho vyplývající pokoru, má šanci nabídnout svou pravdu ostatním, tak že může být pochopena a obohatí je ......
 
Ideálu nikdy nedosáhneme, protože se neustále mění. Ideálem snad může být stálá připravenost naší změny k lepšímu....
 

Jedinečnost každého z nás nám dává individuální cestu životem, ale neměla by nás oddělovat , ale naopak spojovat

Vše co se děje, není v rozporu se zákony univerza, jen naše smysly a vědomí nejsou schopny to vidět a chápat

Chceš li něco změnit ve svém okolí, tak nejjednodušší cesta je změnit něco v sobě

Pokud na náš vztah nalepíme nálepku " Partnerství", tak se většinou z něho vytratí kouzlo a přepínáme na "autopilota"

Tím že hledáme příčiny naší bolesti venku, zbavujeme se možnosti zažívat ji méně a naopak ji posilujeme

Není cílem podstoupit lobotomii, abychom nebyli okolí nebezpeční, ale naučit se žít v míru i bez lobotomie

Podle mne pravá láska je ta, která nám už přináší radost tím , že ji můžeme dávat a nezáleží nám na tom, zda se k nám vrátí

Podle mne veškeré informace o skutečných hodnotách života, ať k nám přichází skrze knížky nebo skrze život , mají pro nás transformační význam až tehdy, když dosáhneme kritického množství frustrace z nesouladu s našimi dosavadními vzorci a jsme "zralí" a ochotní něco v sobě změnit...:-)

Z víry , naděje a lásky je podle mne nejdůležitější naděje, protože bez ní neexistuje víra ani vědomá láska ...

Jsem přesvědčen, že opravdová radost není ta, která bere radost druhému...Hledejme tu společnou a bude nás to propojovat ...

Můžete člověka naučit vytvářet krásné výtvory, ale pokud mu umožníte tvořit s láskou a vášní, tak můžou vznikat skvosty...

Nedovolme, aby rozum ve vztazích válcoval naše srdce. Zeptejme se ho, co si myslí, ale srdce má právo veta, protože je moudřejší 

Pokud jsme přesvědčeni o prospěšnosti naší pravdy, tak zkusme předkládat její krásu a ne jako kritiku jiné pravdy

Nikdo z lidí nemá právo dlouhodobě omezovat naši svobodu, jedině my sami si ji můžeme omezovat, jako projev naší svobodné volby  

Tanec je milováním naší duše a těla s hudbou ..... a milování je tancem dvou blízkých duší a těl....

Zlo nelze odstraňovat zlem ale láskou ..... stejně jako tmu odstraňujeme světlem

Myslím si, že chyby u ne plně vědomého konání neexistují ... Jen činy s nutností prožití zkušenosti odbočení z cesty harmonie ....

Čím více si klademe očekávání a podmínky ve svém životě, abychom mohli prožívat štěstí, lásku a mír, tím více se od těchto hodnot vzdalujeme.

Naučme se milovat sebe samého, jako bližního svého...