Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Krátké úvahy, výroky a citáty k zamyšlení

10.12.2018 12:44

Pokud jsme plni lásky, že přetékáme a dáváme ji jiným, tak nám ji neubývá, ale pokud ji máme málo, tak se obětováváme na náš úkor (1.2.2019)

Pokud máme moc nad druhými, tak nás může oslepit tak, že ztrácíme moc nad sebou samým

Většina věcí, kterých se obáváme a věnujeme jim nadmíru své pozornosti, energie a času, se bez tak nikdy nestanou.

Tak jsem seděl v pekařství a popíjel kafe s čerstvou buchtou spolu s třemi mladými ženami , které byly na polední pauze na polévce a v jednu chvíli jsem za sebou zaslechl dětský hlásek a ty tři ženy se podívaly tím směrem a začaly se usmívat ... Pak jsem zaslechl, jak jedna z nich prohlásila, to bude asi fenečka a já se otočil a došlo mi, že jsem si jejich úsměv spojil mylně s dítětem a znovu jsem si uvědomil, jak naše přání a představy ovlivňují naši realitu, kterou kolem sebe vnímáme.:-)

Když to cítíte, udělejte to. Když to uděláte, ucítíte to .. If you feel it,do it. If you do it, you feel it.

Zkusme již opustit paradigma boje, který plodí "vítěze", poražené a zlobu. Zkusme hledat a žít spokojenost pro všechny bez poražených

Absolutní pravda je nám lidem nedostupná. Ta, kterou vnímáme, je pouze osobní relativní pravdou pro nás a ty, kteří s ní souhlasí.

Odpuštění otevírá naše vztahy, budoucnost a propouští bolest. Zavržení zavírá především nás, naše srdce a žijeme minulostí.

Chceme-li dlouhodobě zažívat s někým blízkost, naučme se hovořit pravdivě o sobě tak, abychom nalézali pochopení, klid a radost

Nejsilnějším seminářem osobního rozvoje může být otevřené a autentické soužití s partnerem

Chybí argumenty? Použij zaklínadlo:) pro Křesťany-Satan, Ezoteriky-Ego, Autority-drzost, Vědce-důkaz, Krišnovce-masožravec

Od univerza jsme dostali všechny vlastnosti k tomu, aby nám sloužily. Pokud se tak neděje, tak je nevhodně používáme.

Pyšný nese pytel s pýrem a ohrnuje pysk nad netopýrem. Je jak slepýš, co nevidí třpyt pylu ani svoje kopyto, a tak klopýtá a pyká za to

Opravdový přítel nám poskytuje výjimečnou blízkost, kdy se můžeme oba svobodně otevřít a jsme spolu, protože opravdu chceme

Humor odlehčuje trápení, ale posměch ne. Je projevem pýchy

Pokud si vyčítáte něco z minulosti, co jste učinili v dobré víře, tak vězte, že nic lepšího nebylo možné, jinak byste tak učinili.

Možná se nám zdá život tak nepochopitelný, že se jím prodíráme jak nocí lesem. Hledejme světýlka, existují a posvítí nám na cestu.

Moudrý člověk poukazuje na svoje podstatné omyly a povrchní člověk na triviální chyby druhých

Největším soudcem a brzdou našeho života jsme my sami

Teprve tehdy, když dokážeme milovat reálné lidi, opravdu zjistíme, o čem láska je, a že jsme ji schopni.

Někdy se moc snažíme posunout vpřed, ale teprve když skloníme hlavu a uděláme krok zpět, se nám pak podaří posunout se vpřed.

Život není černobílý, ale nejvíce je šedou řekou dobra i zla s úseky jasnějších odstínů ale i s tmavými hlubinami

Moc si přeji, aby se lidi měli více rádi a méně si působili bolest a budu TO vytrvale hledat. Jsem jeden z VÁS. Nevzdávejme TO

Uvědomme si, že vším co činíme ostatním, jim dáváme právo, aby oni to samé mohli činit nám

Veliké peníze a veliká moc nekazí charakter, ale odhalují

Rozum někdy hovoří tak hlasitě a neustále, že přestáváme slyšet svoje srdce

Kdo sám sebe povyšuje nad ostatní, dává jim právo jej ponížit

Až budeme schopni dát každému člověku opravdu stejná práva na život, pak změníme i vztah ke všemu živému

Láska mi laská lalůčky, vánek mi přivírá víčka a stále mi v hrudi plápolá ta nekonečně dlouhá svíčka. Děkuji

Lásku nemůžeme zavřít do ohrádky rozumu, můžeme ji jen cítit a prožívat svobodným srdcem

Pokud chceme, aby naše sdělení bylo opravdu přijato, oblékněme ho do šatů z lásky

Konejme vytrvale v souladu s naší vnitřní pravdou, pokud je opravdu naše. Změňme ji, pokud se za ni již nemůžeme postavit

Pokud nalezneme způsob, jak říkat svou pravdu, aniž bychom tím zraňovali jiné nebo sebe, tak je více přijatelná.

Pokud netlačíme na sebe nebo jiného, aby něco vykonal, pak dáváme prostor k svobodnému a opravdu autentickému konání.

Neprosme Boha za odpuštění, ale přijměme odpovědnost za své činy. Přijměme je, odčiňme je, anebo tak nečiňme

Pokud uvěříme, že na zemi je pro všechny dost místa, výživy i štěstí, pak nebudeme bojovat, ale radostně to budeme sdílet

Pokud je něco, co s vámi hne a cítíte mrazení, tak je to vzkaz i pro vaši duši a i boží prst, který vám ukazuje směr, kam jít

DAR OBEJMUTÍ Někoho obejmout a propadnout se s ním do tichého úžasu a naslouchat společnému dechu tančících duší, kdy čas se zastaví a vše ostatní kolem ztichne a pramen slz nelze zastavit ... To je jeden z opravdových okamžiků, který chci prožívat a děkovat za něj ....... A děkovat životu, že mi jej přináší ...

Jsme opravdu svobodní, pokud vše vnímáme a děláme jako možné. Musíme udělat jen to, co si dobrovolně zvolíme a hodně si to přejeme.

V dnešní době rychlých změn, globalizace a neustálé konfrontace různých kultur a názorů jsou nejcennějšími dovednostmi tolerance, respekt a schopnost nalezení mírové koexistence s odlišností ....

 
Strach jako přirozený instinkt nás aktivizuje. Strach jako životní princip nás paralyzuje.

Lásku můžeme cítit k někomu nebo v někom probouzet, ale nemůžeme ji vyžadovat nebo jinému zakazovat

Zbraně byly vynalezeny nejprve pro obživu a pak je lidi začali používat sami proti sobě, aby násilím prosadili své osobní zájmy a zbavili života toho, kdo by je mohl ohrozit, což vytváří nekonečný řetěz násilí (10.12.2018) 

Konání toho, co podporuje život, splyne s univerzem. To , co je proti životu, je předurčeno k zániku.

Naše pozitivní vlastnosti u okolních lidí nás k nim přitahují, ale pokud mají naše negativní vlastnosti, tak nás iritují

Výborná znalost našeho partnera nám umožňuje mu zrcadlit jeho vlastnosti, ale aby je mohl uvidět, nesmí ze zrcadla šlehat blesky

Každým úsměvem, kterým obdarujeme druhého, obdarujeme i sami sebe 

Buďto přijmeme odpovědnost za naše štěstí a nebo jsme oběti života a za naše štěstí odpovídá univerzum a ostatní

Každý den stojíme před volbou, zda zvolíme cestu, která je opravdu naší a nebo půjdeme po cestě, která ale už není naší volbou

Jak žít a rezonovat se svou duší a nevzdalovat se od ní? To je náš každodenní úkol pro naše srdce

Někdy přichází světlo do našeho života velmi pomalu tak jako při svítání a nelze to urychlit. Zavíráním očí a srdce to oddalujeme

Hledáme-li zlo, nalezneme ho a posilujeme strach. Hledáme-li dobro, nalézáme ho a posilujeme lásku

Možná pro někoho "Lepší vrabec v hrsti", ale pak "kéž nás pánbůh neopustí "

Každé opravdové smíření lidí v konfliktu je vítězstvím obou stran, kdy nikdo není poražen

Práce je dnes většinou zdrojem obživy, ale měla by být i vášní a radostí a NE zdrojem stresu, nemoci a poklesu morálky

Dost peněz v bance = máme na složenky, ale pokud jich máme nadbytek a musíme na ně myslet, tak ony začínají ovládat nás

Vědomě "cítit TO" a používat intuici s důvěrou, mne naučila až moje druhá žena. Jsou chvíle, kdy intuice je moudřejší než rozum

Čím více budeme schopni děkovat za to, co nám život přináší, tím více se nám otevřou oči a srdce a budeme dostávat i více darů

Nikdy není pozdě něco změnit, pokud to přinese něco pozitivního. Pozdě to bude, pokud to nestihneme do smrti.

Plodem boje je strach, nenávist a další boj. Plodem LÁSKY je důvěra, láska a mír. Odkládejme boj a hledejme Lásku 

Pokusme se prožívat Sex, aby to nebylo, jako když pijeme archivní víno na EX .

Dovolme si otevřít a prožívat naplno své srdce a pomůžeme tím i otevřít naplno svou mysl

Jací jsme, je hlavně dáno tím, co jsme prožili a nasákli do svého podvědomí nejvíce od rodičů. Buďme tolerantní, změna není lehká.

Chcete-li vyjádřit partnerovi , jak moc ho milujete, tak mu neříkejte "Bez tebe nemůžu žít" ale "S tebou je život tak krásný" 

Když nemáme vlastní MOC a schopnosti něco zvládnout, tak není ostudou a je dobré si říci o PO-MOC

Každý konec je zároveň začátkem něčeho nového. Poděkujme za to, co bylo a za to, co může nového přijít 

Zameťme si všichni před svým prahem, ale máme všichni jeden veliký společný práh před lidským společenstvím. Společně pečujme i o něj.

Je nádherný pohled na upřimné obejmutí. Představte si , že by to šlo s každým a i si o to říci 

Pokud tě opravdu miluji, tak ti přeji štěstí i za cenu toho, že nebudu jeho součástí .

Je fér, když partner nám "zakazuje" se zamilovat do někoho jiného? Můžeme se za tuto exkluzivitu opravdu zaručit?

Láska nevyhledává dokonalost, láska miluje pravdu a svobodu

Pokud chceme dát prostor lásce ve svém srdci, dejme i prostor "chybám", nepochopení a odpuštění 

Abychom uměli opravdu odpouštět, tak se musíme naučit opravdu odpouštět nejprve sami sobě

Podmínkou prožívání našeho štěstí přicházejícího z venku je volba a schopnost prožívat štěstí uvnitř

Pokud narazíme na konflikt, tak se nakonec rozhodujeme mezi Bojem , Strachem a nebo Láskou .

Je pro mne největším strašákem NUDA? Potřebuji mobil, PC, TV, zábavu? Cítím prázdnotu? Nebaví mne práce? Právě MY to můžeme změnit