Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Kdo je pachatel a kdo je oběť ?

07.03.2020 19:33

Kdo je PACHATEL ?
Nemůžeme člověku přisoudit vinu za páchání zla, pokud nejedná vědomě se záměrem někoho poškodit nebo získat výhodu na úkor někoho jiného. Pokud člověk přes snahu neškodit neví , že dělá něco špatného, vina mu nepřísluší. Neplatí to, pokud se vyhýbá informacím záměrně nebo z nedbalostí. Za své svobodné a vědomé činy je ale vždy odpovědný.

A kdo je OBĚŤ ?
Pravou obětí není poškozený člověk, pokud si je vědom své újmy a pokud může, ale aktivně nebrání své zájmy a vlastně dobrovolně přijímá roli oběti z nedbalosti nebo vypočítavosti. Pak nese za křivdu páchanou na něm spoluodpovědnost a vlastně se stává spolupachatelem svých křivd.
Pokud své zájmy brání nepřiměřeně ( často z důvodu msty) a přechází do protiútoku , tak se z něho stává podobný agresor, jako byl jeho protivník. Je velmi ošemetné stát se nástrojem "spravedlivé odplaty". Každý boj zanechá po sobě zdevastované vztahy na dlouhou dobu a může být zdrojem nového boje a posiluje bludný kruh násilí...