Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Kam to všechno spěje aneb PF 2020 PF

23.12.2019 13:04

Po dlouhé době jsem navštívil kamarádku, kterou znám už z dob studií a ona mi vzrušeně říkala, že svět spěje do záhuby. Že kam se člověk podívá, tam je něco špatně ... nefunkční politika, války, přírodní katastrofy, zamořená země, emigranti, rozpadající se osobní vztahy .... A neschopnost lidí se s tím vypořádat, což dříve nebo později skončí katastrofou .....

Jsem přesvědčen, že většina problémů našeho života je řešitelná, pokud se nám podaří neustále velmi pozorně sledovat změny a citlivě a s pokorou harmonizovat možnosti koexistence lidského společenství ve vztahu k sobě navzájem a ve vztahu k přírodě.

Co si myslím, že si zaslouží naši pozornost?

OBLAST NEFUNKČNÍCH VZTAHŮ
- K SOBĚ (malá sebeláska, malá pozornost a péče o potřeby svého těla a své duše, přijetí osobní odpovědnosti za "své štěstí", sebepoznání, odstraňování traumat a bloků, rozvíjení sociálních dovedností, osobní rozvoj.... )
- K DRUHÉMU (nedostatek respektu, tolerance, soucitu , lásky, nenásilná komunikace, nepřijetí vědomí sounáležitosti a rovnosti - potřeba změny paradigmatu z win-lost na win-win,....)
- K PŘÍRODĚ ( neschopnost nepoškozovat podstatným způsobem ekosystémy a přírodní rovnovážné cykly živé i neživé přírody a nepřijetí vědomí sounáležitosti s přírodou).

NEROVNOVÁHA MEZI AKCELERUJÍCÍM VÝVOJEM TECHNOLOGIÍ (zbraně, umělé hmoty, genetické inženýrství, robotizace a umělá inteligence, ...) A POKULHÁVAJÍCÍ ÚROVNÍ VĚDOMÍ OSOB, KTERÉ MAJÍ K NIM PŘÍSTUP A ROZHODUJÍ O JEJICH POUŽITÍ ( neznalost všech důsledků nasazení moderních technologií a umělých zásahů do vývojových systémů neživé a živé přírody, nebezpečí zneužití osobami s destruktivními záměry).

ÚROVEŇ SPOLEČENSKÉHO VĚDOMÍ A FUNKČNOST DOHODNUTÝCH VZORCŮ CHOVÁNÍ V KONTEXTU S RYCHLE SE MĚNÍCÍMI SPOLEČENSKÝMI PODMÍNKAMI. (.Rostoucí populace a hustota osídlení, globální informace, globální trh práce, vyčerpávání zdrojů, migrace, války, veliké strukturální změny na trhu práce.)

A závěrem bych nám chtěl popřát ne jen do nového roku hodně vědomí, pochopení, citlivosti, tolerance, respektu a pružnosti, abychom měli prostor pro více míru, radosti , klidu, důvěry a lásky a to ne jen v rodině, ale i ve vztahu k ostatním členům veliké rodiny lidského společenství.

Jsem jedním z Vás a jsem přesvědčen, že si v podstatě v tom základním přejeme všichni lidi na celém světě to samé.
Mám Vás rád a objímám Vás 
Simkara Andrej Kolář