Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

K čemu je nám dar duševní lásky ?

13.01.2019 12:57

Láska je velikou sílou, výživou, komunikačním prostředkem a inteligencí a tedy posvátným darem pro náš život. Může se objevit v našem srdci jako blesk z čistého nebe a nebo se pomalu probouzí ze zimního spánku. 

Pokud je vyživována, tak přirozeně sílí, ale pokud žije v prostředí bez víry, výživy, péče a někdy i léčení, tak slábne a může i zcela opustit naše srdce. My ji vytváříme svou vírou v ní, pozorností a péčí prostředí pro její život a ona se pak může stát velikým zdrojem energie, opory, léčení a univerzální moudrostí pro náš složitý a rozumem neuchopitelný život. 

Bez ní je život těžký a smutný a ztrácíme s ní velikou část nabízené podpory. Nezapomínejme že, tento jeden z největších darů, který jsme dostali od univerza, je nám neustále k dispozici a záleží jen na nás, zda a jak s ním naložíme.