Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

JAK SE NENÁSILNÁ A AUTENTICKÁ KOMUNIKACE MŮŽE STÁT ÚČINNÝM NÁSTROJEM HARMONICKÉHO SOUŽITÍ ..

15.11.2020 13:37

Jsem přesvědčen, že jsme dostali dar schopnosti komunikace proto, abychom podpořili porozumění a spolužití jednotlivců až celého lidského společenství. To znamená, aby přinesla všem stranám co nejvíce užitku.

Pak je žádoucí ji vnímat jako výměnu "rovnocenných" lidí se záměrem se navzájem co nejlépe a otevřeně informovat o tom,"JAK TO MAJÍ" a to tak, aby to přinášelo všem zúčastněným pocit srovnatelného "uspokojení" a naopak to nepřinášelo zbytečné nepříjemné pocity.
Pokud se nám podaří naplnit tento záměr, pak nám KOMUNIKACE můžeme poskytnout plně své dary a naplnit svůj účel, pro snadnější a harmoničtější soužití.

V dnešní době ale komunikace často tak neprobíhá a je "zdeformována" vědomě či nevědomě různými manipulativními strategiemi, které lidé byli nuceni hlavně dříve (ALE I NYNÍ) používat pro svou ochranu, ale i pro možnost se "prosadit" ve společnosti soupeřících jednotlivců i skupin ( boj o zdroje a moc).

Toto "MOCENSKÉ KOMUNIKAČNÍ PARADIGMA" se ale stává stále více a více ZNIČUJÍCÍ pro všechny zúčastněné. Komunikovat z pozice boje totiž DEGRADUJE komunikaci, která pak hlavně PLNÍ ÚČEL BOJE a POTŘEBY ZVÍTĚZIT - PROSADIT SVÉ ZÁMĚRY A TO ČASTO NA ÚKOR PROTISTRANY.

Dobře si to uvědomíme, pokud se mocenská komunikace používá (většinou nevědomě) i s lidmi, kteří jsou nám přirozeně blízcí (rodina, členové komunity), přestože nemáme ve skutečnosti s nimi zájem soupeřit a nad nimi vítězit.

Tyto destruktivní důsledky se ale dlouhodobě projevují i v rámci celého lidského společenství. Jsou zdrojem nedorozumění, strachu a nedůvěry a nakonec i válek a LIDI ROZDĚLUJÍ NA SOUPEŘÍCÍ ZNEPŘÁTELENÉ JEDNOTLIVCE I SKUPINY.

V dnešní době si stále více lidí uvědomuje že princip WIN-LOST ( vycházející z paradigmatu boje) je dlouhodobě neudržitelný a že je třeba ho nahradit a řešit problémy dle principu WIN-WIN.

S tím zákonitě souvisí i postupné OPOUŠTĚNÍ PARADIGMATU BOJE a POTŘEBY ZVÍTĚZIT, což je spojeno i s POUŽÍVÁNÍM "NENÁSILNÉ AUTENTICKÉ KOMUNIKACE".
Je jasné , že tento přechod bude prakticky možný jen, pokud bude souběžně a konsensuálně realizován všemi zúčastněnými.

Lidé, kteří jsou si toho nedobrého stavu komunikace vědomi a CHTĚJÍ TO ZMĚNIT, mohou SVÝM VLASTNÍM ČINY SE POKUSIT VYTVÁŘET PROSTŘEDÍ PRO TRVALOU VZÁJEMNOU DŮVĚRU, ABY BYLA MOŽNÁ I AUTENTICKÁ KOMUNIKACE.

TYTO ZMĚNY MOHOU REALIZOVAT A PODPOŘIT NAPŘÍKLAD V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

- Uvědomit si, že cílem NENÁSILNÉ komunikace je "spravedlivé" uspokojení zájmu všech zúčastněných, a proto by základem měla být schopnost RESPEKTU K ODLIŠNOSTI , SCHOPNOST EMPATIE A HLEDÁNÍ SPOLEČNÉHO PROSPĚCHU.

- Z toho, co slyšíme, rovnou "filtrovat" (identifikovat) to, co není "prostá informace" a POKUSIT SE VNÍMAT A ODDĚLOVAT PODSTATU SDĚLENÍ OD FORMY A MANIPULATIVNÍCH CÍLŮ.
Vše, co je jen "vatou" a nebo "pozlátkem" a nebo snahou nás zmanipulovat (OKLAMAT) je dobré naučit se oddělovat a PŘIMĚŘENĚ NA TO REAGOVAT ( informovat o tom protistranu a i se proti tomu vymezit).

-Je nutné mít i TRPĚLIVOST a RESPEKT pro schopnost "NASLOUCHÁNÍ".

- Další dovedností je i schopnost slyšet "esenciálně" a nebrat si věci osobně a umět se i povznést nad nedokonalost jazyka nebo řečníka. Přistupovat k němu empaticky a laskavě a brát ho stále (pro potřeby komunikace) "rovnocenně" se společným zájmem se co nejlépe pochopit a vzájemně obohatit.

Pokud jsme tázáni, tak i ODPOVÍDÁME "NENÁSILNĚ" (tak abychom druhého nekritizovali, nezraňovali, respektovali jeho nepodstatné rozdílnosti a uchovali si svou i jeho důstojnost).
PŘEDKLÁDÁME i své OSOBNÍ NÁZORY "NENÁSILNĚ", aby mohly být vyslechnuty bez zbytečných emocí a obranných strategií a MOHLY BÝT PŘIJATY NESTRANNĚ a mohly se stát pro posluchače i přínosnou inspirací.

- Zároveň stále vytváříme a udržujeme pro KOMUNIKACI vhodné prostředí pro DŮVĚRU A OTEVŘENOST a dáváme si pozor, aby v budoucnu i získané informace jsme NEZNEUŽILI a nezklamali tak společně vytvořenou důvěru.

Opět vhodnou příležitost, jak si tyto dovednosti prověřit a naučit se je používat, máme při komunikaci se svými nejbližšími a blízkými přáteli.

Jsem hluboce přesvědčen, že osvojení "NENÁSILNÉ A AUTENTICKÉ KOMUNIKACE" je nutnou cestou pro dlouhodobé porozumění a harmonické soužití a to jak v rodině, tak i v rámci celého společenství lidí.