Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

I OBRANA MŮŽE BÝT PROJEVEM ZOUFALSTVÍ A NEMUSÍ PŘINÉST DLOUHODOBÝ A OPRAVDOVÝ MÍR

12.12.2021 13:04

Ano nepřiměřená až agresivní obrana nepřináší dlouhodobý užitek, pokud se nebráníme jen tak, abychom minimálně násilnými prostředky uchránili svou potřebu a to s respektem a s vědomím, že ten naproti je taky člověk A MÁ STEJNÁ PRÁVA A MŮŽE BÝT jen ZMATENÝ, JAKO MŮŽEME BÝT I MY OBČAS ZMATENÍ....
Vlastně je možné, že "agresor" nekoná proti nám vyloženě ÚTOK se zlým úmyslem, ale je možná  taky v područí strachu a nedokáže najít jinou cestu , aby mohl ochránit a uspokojit zase svoje potřeby, na které má nárok stejně jako my...
My lidé se můžeme dostat do takové situace, že se ocitneme na hranici svého poznání a natolik v tísni, že nejsme schopni zvolit pro řešení našeho problému mírumilovnou, respektující a pro druhého srozumitelnou cestu.... Nenajdeme s ním konsenzus a uchýlíme se k agresi. 
A budeme cítit také ono zoufalství a strach, že protistrana bude mít potřebu pomsty a nebo potřebu "MÍT VĚCI POD KONTROLOU" ..BÝT SILNĚJŠÍ NEŽ MY.. A BLUDNÝ KRUH NÁSILÍ SLAVÍ OPĚT VÍTĚZSTVÍ ...
A PO BOJI NENÍ  VÍTĚZ A ZŮSTANOU JEN PORAŽENÍ ....
BYLY JSME NUCENI REZIGNOVAT NA MÍROVÉ ŘEŠENÍ A MUSÍME POKRAČOVAT V ZÁVODU VE ZBROJENÍ.....
A TAK MŮŽEME ZA ČAS OČEKÁVAT DALŠÍ ÚTOK A BUDEME SE BÁT A MUSÍME SVŮJ ČAS A ENERGII VĚNOVAT NA ZBROJENÍ A OKLAMÁNÍ DOMNĚLÉHO NEPŘÍTELE, KTERÝ JE MOŽNÁ STEJNĚ ZOUFALÝ JAKO MY...... 
Opravdu neexistuje jiná cesta a možnost soužití a musíme žít v neustálém strachu a stále bojovat a ztrácet vše co má pro nás velikou cenu...???
P.S. Tento princip platí obdobně na všech úrovních mezilidských vztahů. Možná i u nás doma..