Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

HRA ŽIVOTA

10.07.2019 09:35

Život je taková nikdy nekončící hra dovnitř na Vadí-nevadí a ven na Chci-nechci. Mají společná pravidla neustálého prověřování autenticity stavu a respektu k tomu, jak to prozatím mám já a jak to má ten druhý. Nikdo nemůže plně chápat naše nitro a často mu nerozumíme dobře ani my sami, stejně tak my nemůžeme plně rozumět pohnutkám toho druhého. Pokud cítíme u druhých nepochopení, je na nás srozumitelně je o našem pocitu informovat a pokusit se jim náš stav a pohled vysvětlit.. Pokud nerozumíme my druhému je dobré se zeptat a informovat ho, že mu nerozumíme a máme to jinak.Tato komunikace by měla být co nejsrozumitelnější s respektem k odlišnosti toho druhého, bez nátlaku a vyžadování pochopení našeho pohledu a naopak se snahou se vcítit do pohledu toho druhého. To vše s vědomím pospolitosti a potřeby koexistence a hledání konsenzu. Vše s cílem možnosti praktického naplnění pravidla ... Miluj bližního svého, jako sebe samého a Čiň jinému to, co chceš aby činil tobě... aby nedocházelo ke zbytečným rozporům a nepochopení a co nejlepšího stavu harmonie s možností soužití v míru a v lásce.