Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Co obsahuje silná mužská identita

01.02.2019 00:13

Podle mne zahrnuje:.Fyzickou sílu, kterou ale nezneužívá. Dokáže cítit podobně jako žena, ale nepodléhá svým citům. Dokáže plakat, ale jen tak ho něco nerozpláče. Směje se a rozdává humor a dokáže jím pomoci i když situace vypadá tragicky. Dokáže být něžný ale i důrazný. Přijal do svého života vědomě duchovní rozměr. Ochraňuje ženu v oblastech, kde je oslabená, ale nevytváří zbytečně na sobě závislost. Má silnou vizi a je jejím tvůrcem a realizátorem a podporuje spřízněné vize. Stojí za svým slovem a přiznává a přijímá za své činy osobní odpovědnost, ale je ochoten přiznat omyl a změnit názor. Jasně a přímočaře s odvahou a asertivitou směřuje k vytyčenému cíli. Je schopen v klidu analyzovat situaci a hledat řešení pomocí rozumu, ale je si vědom i jeho omezení. ..