Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

Co nám přináší strach a co láska

15.10.2019 08:46

Strach i láska jsou zajisté potřebné emoce, avšak které a v jaké míře předáme vládu nad svými životy?
Co nám to přináší ?

STRACH / LÁSKA
pocit nebezpečí / pocit bezpečí
opatrnost / pozornost
pochybnost / víru
nedůvěru / důvěru
podceňování sebe / sebedůvěra
neklid / klid
potřebu obrany / potřebu soužití
protěžování sebe / respekt k sobě i ostatním
uzavřenost / otevřenost
lež / pravdu
pokrytectví / přiznání stavu
neférovost / férovost
pocit slabosti / pocit síly
nesvobodu / svobodu
kopírování / hledání nových cest
depresi / harmonii
smutek / radost
pasivitu / aktivitu
paralýzu / odvahu
potřebu kontroly / důvěru v plynutí
manipulaci / přímé jednání
krutost / soucit
násilí / nenásilí
boj / mír
nesmiřitelnost / odpuštění
sobectví / altruismus
závislost / nezávislost
xenofobii / sounáležitost
oddělenost / spolužití
hledání ztrát / hledání darů
oddělování / propojování
konkurenci / spolupráci