Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CO JE VĚRNOST A CO UŽ JE NEVĚRA .....

16.11.2019 05:20

Nabízím vám zamyšlení na téma
CO JE VĚRNOST A CO UŽ JE NEVĚRA .....
Obě jsou lidské vztahové abstraktní kategorie a tak podléhají INDIVIDUALITÁM PARTNERŮ a výkladu každého z nich a můžou se týkat mnoha oblastí styku s osobami mimo vztah (od psaní SMS, telefonování, chození na kafe, na sport, na výlet, prostě sdílení času s někým jiným až po sexuální spojení)...... Podle mne co je zásadní, je ZTRÁTA DŮVĚRY a to formou porušení nějaké VYSLOVENÉ (ale často jen PŘEDPOKLÁDANÉ) DOHODY, co se smí a co už ne. Myslím si , že její zdánlivá legitimnost odvolávající se na monogamní koncept vztahu a jeho přirozenost, nebyla vědecky prokázána a historicky mnohokráte reálným chováním většiny populace porušována ( tzv sériová monogamie/nevěra nebo paralelní/milenecká nevěra). Není možné asi nevěru vykládat triviálním selháním jednotlivých lidí a jejich slabé vůli nebo nedostatkem morálky. Většinou k potřebě zažívat intimitu s někým jiným dochází po déletrvající krizi, kdy oběma partnerům nefunguje komunikace a vytrácí se sycení potřeby sdílení intimity jak mentální tak fyzické. Myslím si, že pro harmonický vztah je důležité (hned na začátku vztahu) stanovení JASNÉ DOHODY o zásadách jejich styku s ostatními lidmi mimo jejich vztah včetně dohody, jak budou postupovat v případě zájmu o jinou osobu a to právě v případě, že je potřeba překročit předem dohodnuté hranice.
Podle mne by neměla být ZBYTEČNĚ omezována komunikace lidí mimo vztah, pokud jim to přináší obohacení a radost a není to na úkor druhého (porušování dohodnutých pravidel) a může to být ve svém důsledku pozitivním PŘÍNOSEM i pro samotný vztah. Pokud jeden z partnerů požaduje po druhém vyšší míru "věrnosti" než jak to cítí ten druhý, tak je třeba najít pokud možno takový KONSENZUS, aby oba byli s výslednou dohodou spokojeni a přijali ji dobrovolně a i ji mohli bez větších traumat dodržet.
Myslím si, že život by měl být pokud možno o radosti a naplnění našich potřeb a ne o omezování svobody a budování "zlaté" klece , ale i přijmout dobrovolně taková pravidla, která zajišťují možnost udržet dlouhodobý vztah.