Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

09.03.2022 19:25

Chceš li žít v lásce, tak ji ber se vším, co obsahuje. Ona se ti odmění tím, že pro tebe bude s ní život lehčí.

Inteligence a rozum je jen mocný nástroj bez vlastní vůle. Člověk rozhoduje o tom, zda bude tvořit a nebo ničit.

Mír nejvíce podpoříme mírem v sobě...

Když dáváme dar z přebytku a přijímáme jej z nedostatku, pak může být pro nás zdrojem čiré radosti a nezavazovat nás k vděčnosti.

Role "Hodného chlapce" znesnadňuje druhým jim dávat přirozenou lásku. Snaží se si zajistit "lásku" skrze vděčnost.

Pokud chceme žít v lásce, pusťme jí do svého srdce, ale strach nechme stát venku. Pokud máme v srdci strach, láska nemá místo.

Pro Mír potřebujeme cítit odvahu, lásku a důvěru. Pro boj potřebujeme cítit strach, bezcitnost a nedůvěru.

Staňme se tím nejlepším kuchařem našeho života. Jen my jej můžeme ochutit tak, aby nám chutnal.

Zkusme v životě , který žijeme, vnímat dostatek radosti, abychom unesli i nutnou bolest.

Podmínkou prožívání štěstí v přítomnosti je vědomé kráčení na cestě ke svému cíli. Každý krok k němu nás pak odmění radostí.

Objímejme co nejvíce vše kolem sebe. Co hledá a vidí duše a co hlava? Duše hledá lásku, hlava hlavně nebezpečí, a pak to žijeme

Podmínkou pro navazování funkčních vztahů je i schopnost respektu a soucitu a to platí stejnou měrou i ve vztahu k sobě samému.

Někdy můžeme prožít přijetí jen tak, že se pro něj rozhodneme, protože pochopíme jeho nutnost i bez pochopení toho, co se děje.

Strach a potěšení jsou hlavními zdroji našich závislostí a sami mohou být těmi největšími závislostmi.

Minulost by neměla sloužit k výčitkám a k hledání viníků, ale k pochopení příčin, učení a snadnějšímu životu.

Nikdy nepoužívejme slovo nikdy, pokud jde o budoucnost a jednání lidí.

Pokud zažijeme něco krásného, nezapomínejme poděkovat, abychom si uvědomovali, že štěstí není samozřejmost.

Milí přátelé, přeji Vám ne jen příští rok, aby se Vám dařilo dobře pečovat o své zdraví, štěstí a lásku a tím si je zajistili.

NAŠE NADĚJE PRO MÍR JE DÁNA TÍM, CO JE SPOLEČNÉHO PRO VŠECHNY LIDI. Odlišnosti nás můžou obohatit. Nesmiřitelné rozdíly nemůžou být příčinou nepřátelství, ale trpělivého hledání pochopení a možné koexistence.

Naše pravda by neměla zraňovat. Měla by držet za ruku i lásku.

Člověk , který nerozumí lásce, ji může jen pocítit, ale teprve pochopením, přijetím a péčí si ji může dlouhodobě udržet.

Myslíte si, že zištná (sobecká) láska je opravdovou láskou a nebo jen projevem ukojení naší potřeby vlastnit zdroj určité formy potěšení nebo naplnění potřeby bezpečí?

Chcemeli žít spokojený život, naučme se přijímat až milovat jeho nedokonalosti

Láska k druhému není o obětování se, ale o přijetí odlišnosti bez protivenství a tvoření nové společné energie pro budoucno.

Strach zaklepe na naše dveře jako dobrý sluha, ale pokud jej pozveme dál a ubytujeme ve svém domě, tak se z něho stane špatný pán.