Ing. Andrej Kolář

Hledáš-li štěstí a krásu, otevři své oči a srdce dokořán a nehledej daleko ...
+420 777 883 359
simkara@seznam.cz

CITÁTY, VÝROKY, ZAMYŠLENÍ ...

12.12.2021 13:13

Pokud chceme dát prostor respektu a hledání konsenzu, tak musíme odložit "meče a štíty".

Svoboda není jen téma pro filosofy, ale je potřebou pro tvory, kteří mají dar rozumu, aby mohli odpovídat za svůj život.

Někdy mít méně znamená mít "více" a jindy naopak mít více znamená mít "méně".

Než začnete plakat nad rozlitým mlékem, tak zjistěte, jestli nebylo zkažené?

Co hledáme (čemu věnujeme pozornost), to i nacházíme. Co nehledáme (přehlížíme), to nevidíme a nebo děláme, že to nevidíme.

Hlava předkládá obavy a srdce vhledy a společně naslouchají duši a tělu. Se vzájemným respektem mohou žít harmonický život

Láska není touha ani chtíč, ale povznesení duše k harmonické nesobeckosti.

Závislost jen velmi těžko odkládáme, protože nahrazuje jinou potřebu, kterou si neumíme přímo naplnit

Chování jen ze strachu nezaručuje správnou volbu. Přináší jen potřebu se mu vyhnout. Ovládá nás pak ten největší strach.

Strach vytěsňuje lásku a Láska rozpouští strach

Každý den, který žijeme s použitím násilí, dodá násilí novou energii a legitimizuje jej na dlouhou dobu.

Lidi jsou příliš chytří na to, aby se chovali jako zvířata, ale ne natolik, aby se občas nechovali hůř než zvířata.

Dávání respektu není předmětem zásluh, ale vědomé volby přístupu k druhému ale i k sobě.

Hodně utrpení v životě se můžeme vyhnout tím, že z něj odstraníme zbytečný boj a nebudeme za "každým rohem" očekávat nepřítele.

Pokud můžeme být laskaví, tak jsme dostali veliký dar, který nám umožňuje dávat lásku jako dar.

Hodný člověk není hloupý, ale může být nedůsledný tím, že zapomíná být hodný i sám na sebe.

Boží mlýny a karma melou pomalu, ale alespoň nehrozí justiční omyl 

Nepřítelem se stává až ten, kterého budeme za nepřítele považovat a když se sami staneme pro něj nepřítelem.

Na lásku neexistuje žádná "záruka". Je svobodná a nejistá, ale můžeme ji udržovat tím, že pro ni vytváříme vhodné prostředí.

Nedávejte plnou důvěru na základě hromady triviálních pravd. Můžete pak přehlédnout účelovou manipulaci.

Pokusme se nevnímat život jako boj, ale jako poznání, pochopení, harmonizaci a plynutí

Respekt, soucit, lásku, přijetí, odpuštění, ..... je důležité umět dát nejprve sobě a zároveň pak i jiným.

Boj mezi jednotlivci a skupinami je vlastně jakousi "rakovinou" pro společenství lidí. 

Tak i dnes v den vašeho svátku, stejně jako každý den, Vás milé ženy podpoří moje vnitřní žena a zůstane bez podprsenky

Můžeme být laskaví, pokud laskavost sídlí v našem srdci a dovolíme si ji rozdávat navzdory nelaskavostí jiných.

Opravdová láska je darem pro obdarovaného i dávajícího a množí se.

Mír v nás je nezbytnou součástí míru, který chceme žít i ve svém okolí a na celé zemi.

Základem naší "sebeúcty" není výdělek a ocenění okolím, ale teprve sebepoznání, seberealizace a uplatnění naší jedinečnosti.

Plnohodnotný život vyžaduje odvahu i obezřetnost. Ale přílišná odvaha nás ohrožuje a přílišný strach nám bere radost a lásku.

Všechno v životě má svůj smysl a když ho pochopíme, přijde úleva a můžeme se vyhnout bolesti a nebo ji alespoň zmírnit.

Milovat někoho znamená přát mu štěstí a pokud jsme příčin

ou jeho neštěstí, tak mu projevíme lásku tím, že se od něj oddělíme.

Člověk může navazovat dobré vztahy teprve, když se naučí mít dobrý vztah především sám k sobě.

Starosti a bolesti byly, jsou a budou. Důležité je se nenechat otrávit, abychom mohli prožívat radost a "dobíjet baterky".